lost iPhone sms

Nas?l bir iPhone silinmi? metin mesajlar? almak

Metin mesajlar? asl?nda silinmi? alamad?m

Apple iOS depolar Hiç iPhone üzerinde yap?lan her k?sa mesaj bile sildiniz. Bir ?ey bulmak için spot arama kullanarak ve belki baz? metin Oturumlar ay önce yap?lm?? oldu?unu göreceksiniz zaman, kendiniz taraf?ndan silindi hangi, hala gösteriyor!

Apple mü?teri deste?i do?rulad? ve bana kal?c? remove tek yolu tüm metin mesajlar? ve e-postalar anlatt? , Bir ana s?f?rlama yapmak için, veya iTunes üzerinde fabrika ayarlar?na geri. Bu yöntem, telefonunuzdaki tüm verileri silecek. Ki?ileriniz, uygulamalar, ve ayarlar? da silinir.

Bu yüzden, E?er yanl??l?kla silinmi? metin mesajlar? ise. Lost them due to jailbreak, or upgrading to the latest iOS. Sen yine de onlar? almak için bir ?ans var. ??te size gösterece?im 5 methods to retrieve the text messages you deleted from an iPhone.


5 methods to retrieve deleted text messages from iPhone

Burada tan?tmak 5 ways to recover the lost text messages from iPhone. Please choose the one which is suitable for your current situation. We may need iTunes and iCloud backup during the recovery process.

  1. Retrieve deleted text messages directly from the iPhone
  2. Extract text messages from iCloud backup using iPhone Backup Extractor
  3. Extract SMS from iTunes backup with iPhone Data Recovery software
  4. Retrieve deleted text messages directly from iCloud (Ücretsiz)
  5. Restore lost messages from iTunes backup (Ücretsiz)

Yöntem 1: Retrieve deleted text messages directly from the iPhone

This method is applicable to the case of people lost their text messages while have no backup. It is suitable for all iPhone generation, including iPhone 6 Ve 6 Art?.

We will need a 3rd-party iPhone veri kurtarma tool to help us, which can directly scan the phone and find the deleted content, then put them back to your iPhone or save on the computer.

Ilk, download iPhone Data Recovery software and install it. There has both Windows and Mac version. Sonra ad?mlar? izleyin.

Ad?m 1: Connect your iPhone to the computer and run the iPhone data recovery tool.
Connect your iPhone to the computer and do not pull it down during the recover process. Then open the program, you will see the main interface as below.

recover messages from iPhone

Ad?m 2: Start the scan process in order to find the lost messages
Siz t?klatt?ktan sonra “Taramay? ba?latmak” dü?me, the program will begin to scan your phone and try to find all the data on your device, including those deleted.

Ad?m 3: Preview and recover the deleted text messages from iPhone
Taramadan sonra, bulunan tüm veriler kategoriler gösterilir, you can preview the messages. The deleted ones are in orange. Tick those you need and click “Kurtarmak” dü?me. The program will ask you if you want to save them on your device or to the computer.

recover messages from iPhone


Yöntem 2: Extract text messages from iCloud backup using iPhone Backup Extractor

This method is suitable for those who backed up their iPhone with iCloud. You can extract the iCloud backup file and get the messages. Even you don’t have your iPhone around, you can still export the text messages out to the computer.

Tabii ki, you should download the iPhone Backup Extractor software Ilk.

Ad?m 1: Choose the recovery mode and connect to your iCloud account
Run the program and choose the recovery mode of “?Cloud s?rt e?e yeniden elde etmek”, then login to your iCloud account. Program, hesap kay?tlar?n? tutmak de?il, parola veya içeri?i herhangi bir zamanda size oturumlar? s?ras?nda.

Ad?m 2: Download your iCloud backup and analysis
After you logged into iCloud, the program will show you all iCloud backups. Choose the latest one and click “?ndir”, then tick the type of files you would like to download, T?k “Sonraki” devam etmek için. When you click “Taramay? ba?latmak” dü?me, the program will download the backup file and analysis it.

Foto?raf iCloud ay?klamak

Ad?m 3: Preview and recover the text messages you want from the iCloud backup
Waiting for the scan is complete. You can preview all messages in your iCloud backup. Onlar? kontrol ve bu ihtiyac?n kene. Ard?ndan t?klay?n “Kurtarmak” Onlar? bilgisayar?n?za kaydetmek için dü?mesini. The software will prompt whether you want to restore those messages to your iPhone if it is connected with your computer during the recovery process.

recover messages from iPhone


Yöntem 3: Extract SMS from iTunes backup with iPhone Data Recovery software

This method is very similar to Method 2; the difference between them is that this method is use iTunes backup. We know, the iTunes will create a backup every time you synched your iPhone with your computer. So this gives us a possibility to recover the data.

You should download the software first just like before.

Ad?m 1: Choose the iTunes recovery mode
Run the software and choose the recovery mode “Recover from iTunes Backup File”. It will detect and list all iTunes backups on your computer. Choose the most recent one and hit “Taramay? ba?latmak”.

recover messages from iPhone

Ad?m 2: Önizleme ve önceki verileri kurtarmak
Bir süre sonra, all data in the iTunes backup file would be extracted and displayed in categories. It contains deleted and existing messages on your device. Onlar? ay?rmak için, Lütfen aç?n “Yaln?zca silinmi? ö?eleri göster”. Pick those text you want and click the “Kurtarmak” dü?me. The messages can be directly recovered to your iPhone if you keep your iPhone connected with your computer during the recovery process.

recover messages from iPhone


Yöntem 4: Retrieve deleted text messages directly from iCloud (Ücretsiz)

E?er iCloud için iPhone yedeklemi?se, You can restore your iPhone text messages from the backup (iCloud yedekleme bunu aç?k ederken, her gün Wi-Fi üzerinden cihaz?n?z? otomatik olarak yedekleyebilirsiniz için sahip en iyi yedekleme olabilir, kilitli, ve bir güç kayna??na ba?l?. Almak ayr?nt?lar iCloud yedekler ne).

Bu yöntem için IOS çal??t?ran tüm iPhone nesil için geçerlidir 5 veya daha sonra. But you should know that, this will erase the current content and settings on your iPhone first and then copy the old data. It means if you have some new messages after you accidentally lost SMS, then you may lost the new texts.

iPhone iCloud yedekleme dosyas?ndan geri yükler.

1. On your iPhone, Ayarlar git > Genel > Yaz?l?m güncelle?tirmesi. IOS daha yeni bir sürümü olup olmad???n?, indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

2. Geri yüklenecek bir yedek oldu?undan emin olun.
IOS üzerinde 8 Cihaz: Ayarlar git > iCloud > Depolama > Depolama alan?n? yönetme, onaylamak için bkz: Tarih ve onun en son yedekleme boyutu yedekleri alt?nda listelenen bir ayg?t.
IOS üzerinde 7 Cihaz: Ayarlar git > iCloud > Depolama & Yedek > Depolama alan?n? yönetme, onaylamak için bkz: Tarih ve onun en son yedekleme boyutu yedekleri alt?nda listelenen bir ayg?t.

3.Ayarlar git > Genel > Ayarlamak, Sonra dokunun “Tüm ?çerik ve Ayarlar Sil”.

4. Kurulum Yard?mc?s? olarak, devam edin “Cihaz?n?z? ayarlay?n”, bir yedekten geri yükleme dokunun, Ard?ndan iCloud için oturum aç?n.

5. devam edin “Yede?i seçin”, iCloud kullan?labilir yedekleri listesinden seçin. Sonra yedek dosyas?ndaki verileri telefonunuza geri gelir.


Yöntem 5: Restore lost messages from iTunes backup (Ücretsiz)

Bu yöntem tüm IOS cihaz için geçerli. E?er iTunes otomatik e?itleme seçene?ini devre d??? b?rak?n de?il, it will back up your phone every time you synched your iPhone with iTunes. You can easily retrieve the messages with those backups.

iPhone iTunes yedekleme dosyas?ndan geri yükler.

1. Yedekleme dosyas? olan iPhone'unuzu bilgisayara ba?lay?n.
2. Ko?mak iTunes. Emin iTunes'un son sürümü oldu?undan emin olun.
3. ITunes iPhone tan?d? sonra, Yedek Geri Yükle dü?mesini t?klat?n, veya dosya seçin > Cihazlar > Dön geri yükleyin. ITunes kullan?yorsan?z 10.7 veya daha önceki, sa? t?klay?n listeden ayg?t ve yedekten geri yükleme.

But its disadvantage is the same as Method 4, Her zaman senin iTunes yedekleme güncel tutmal?. Or you may lose your current data and settings since the iPhone would be fully erased and go back to the previous status.

And there is no ways to preview the contents in the backup, also can not only to recover part of them. So I suggest to use iPhone Data Recovery.

?le ilgili: How to recover lost photos from iPhone.

Payla? dü?mesi