Rab?ta 7 Film

Nexus MKV videolar? Nas?l Oynan?r 7 ( 2013 & 2012 )

Nexus 7 2rd üretimi mükemmel ve uygun maliyetli bir tablettir. Onun büyük 1,920 x 1,200 LCD IPS paneli harika bir görsel zevk verecektir. Rab?ta 7 deste?i MPEG4, H.263, H.264 ve DivX. Ve ayr?ca MKV oynayabilir, IOC, Avi, vb. Bu tür Google Play MX Player veya Amazon Apps olarak bir video oynat?c? uygulamas? yükleyerek.

Google Nexus So, var 2 Nexus üzerinde film izlemek için yollar 7.

1. Google Play ve Amazon sat?n alma ve indirme filmler, onlar zaten Android için optimize edilmi?, Nexus 7 1 veya 2 nesil bunlar? do?rudan oynayabilir, onu çalmak için sert Çözme kullan?n çünkü. Bu yollar çok i?lemci kaynak ve pil gerekmez. Ama zay?f nokta birçok video formatlar?n? oynatmak can'y edilir.

2. Bu tür videoyu oynatmak için kendi internals kullanmak MX Player veya Dice Player gibi bir video oynat?c? yükleme, "Yaz?l?m Çözme" adl?. Bu hemen hemen tüm video formatlar?n? destekler, ise ana i?lemci hakk?nda daha fazla güvenir, daha çok donan?m göre kod çözme, ve ayn? zamanda daha fazla pil gücü ihtiyac?.

Nick çözme donan?m net video oynat?m? için en iyi seçenek, Bu kadar büyük kay?t üzerinde bir k?s?tlama yoktur, çünkü, ve sadece kadar pil tahliye yok, ancak bunu kullanmak yetene?ine sahip edebilmek, biz türüne Nexus içine video dönü?türmek zorunda 7 destekli.

Oynatma sorunlar? düzeltmek ve Nexus MKV dosyalar?n? çalmak için nas?l ad?mlar 7

Ad?m 1: Bilgisayar?n?zdaki Video Converter Ultimate indirin ve yükleyin

Video Converter Ultimate E?er videolar ve DVD'ler dönü?türme yard?mc? olmak için güçlü bir video araçlar?, hatta YouTube indirme & Tivo videoes ve DVD video yazma.

Ad?m 2: Programa istedi?iniz videolar? içe

Program? çal??t?r?n, ve içine video kaynak koymak. Kolayca "Dosya Ekle" veya "Load DVD" t?klayarak yapabilirsiniz. Ve ayr?ca programa do?rudan medya dosyalar?n? sürükleyerek videolar? ve DVD'leri alabilirsiniz.

nexus için mkv dönü?türmek 7

Ad?m 3: Nexus için profil ayarlama 7

Sen dönü?türme i?lemine ba?lamadan önce bir profil seçmek zorunda. Genellikle bir video biçimi profili seçin, gibi MP4, Avi, IOC, vb. Ve burada, E?er Ayg?t modeli seçerek do?rudan profili seçebilirsiniz. Bu Video Converter Ultimate en popüler cihaz için optimize edilmi? gibi, ak?ll? telefonlar ve tabletler.

Rab?ta 7 video format?

Ad?m 4: MP4 MKV dosyalar?n? dönü?türme ba?lay?n

Ç?k?? ayarlar? yap?l?r sonra. Sen dönü?türme i?lemini ba?latmak için en büyük "Dönü?tür" dü?mesine t?klayabilirsiniz.

nexus için mkv dönü?türmek 7

Ad?m 5: Cihaz?n?z? bilgisayara ba?lay?n ve buna film aktarmak

Dönü?üm Tamamland???nda, Nexus ba?lanmak 7 bilgisayara ve cihaz?n?za videolar? üzerine kopyalamak, o zaman kekemelik / donma / senkronizasyon sorunlar? olmadan video oynat?c? build-app kullanarak filmleri izleyebilirsiniz.

Payla? dü?mesi