iCloudBasics

Yedeklemek ve iPhone geri yükleme, iPad, iCloud kullanarak iPod Touch

Genellikle bizim iPhone en verileri yedeklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz, iPad ve iPod Touch, Bu iCloud kullan?larak da yap?labilir. Burada yedeklemek ve iPhone içeri?i geri yüklemek için nas?l gösterece?im, iPad, ve iPod Touch iCloud kullanarak.

ICloud Nedir?

iCloud bir bulut depolama, kullan?c?lar?n müzik ve iOS uygulamalar? gibi veri depolamak için izin verir ve ayn? zamanda e-posta için bir veri senkronizasyon merkezi olarak çal??t???, kontaklar?, takvimler, imleri, notlar, hat?rlatmalar (yap?lacaklar listeleri), iWork belgeler, foto?raflar ve di?er veriler. E?er konum ne olursa olsun cihaz gelen içeri?e eri?ebilirsiniz.

iCloudBasics

Ayr?ca kullan?c?lar?n kablosuz iCloud kendi iOS cihazlar? yedeklemek yerine el kullanarak iTunes bunu yaparken sa?lar.

ICloud kullanarak Nas?l Yedeklenir

E?er iOS kullanarak iOS cihazlarda iCloud Yedekleme etkin varsa 5 veya daha sonra, iCloud otomatik olarak en önemli verileri yedekler olacak. E?er iPhone anahtar? bulabilirsiniz, iPad, ya da iPod okutarak Ayarlar > iCloud > Yedek & Depolama, bu sürece cihaz?n?z?n Wi-Fi üzerinden oldu?u gibi bir günlük bazda çal???r, kilitli, ve bir güç kayna??na ba?l?.

Cihaz?n?z?n gelen ?imdi Back Up seçerek Wi-Fi üzerinden internete ba?l? oldu?unda elle de yedekleyebilirsiniz Ayarlar > iCloud > Depolama & Yedek.

ios7-icloud_backup

Bir yedekten geri yükleme nas?l

Ilk, hakk?nda daha fazla bilgi edinebilirsiniz ICloud yedekler neler.

  1. Follow the initial steps in the iOS Setup Assistant (select your language, ve benzeri).
  2. Select Restore from iCloud Backup when the assistant asks you to set up your iPhone (or other iOS device).
  3. Select the backup you created earlier.

Zaten Cihaz?n?z? kurmak ettiyseniz, Önce tüm güncel içeri?i silmek gerekir. Ayarlar simgesine dokunun > Genel > Ayarlamak > Tüm ?çerik ve Ayarlar Sil. Zaten bir yedek var, bu sadece yapmak, Bu ad?m, cihaz?n?zdaki tüm güncel içeri?i kald?raca??z çünkü.

ios7-set_up_your_phone

Not: Geri kadar bir güç kayna??na bir cihaz ba?lamak için iyidir tamamland?. And make sure this computer has the iTunes'un son sürümü.

Learn how to back up your device with iTunes.

Payla? dü?mesi