Windows-cant-recognize-My-Android-Phone

Windows nu poate recunoaste telefonul Android

"KitKat 4.4.2 Not? 3. Nu mai pot transfera fi?iere între telefon ?i computer. Nici m?car nu ?tiu dac? este o problem? de Win7 sau o problem? de Android, dar c? Android din calculator continua s? recunoasc? degetul mare ?ofer ?i aparat de fotografiat. I sînt folosire cablu USB original."

Bine, uneori, Windows nu recunoa?te dispozitivul Android. Când v? conecta?i telefonul, se încarc?, dar pur ?i simplu nu este recunoscut ca un dispozitiv de Windows. Setari Android > Stocare nu ofer? nici un fel pentru a verifica sau de a modifica setarea MTP.

Windows nu poate recunoaste telefonul android

Acest lucru ar putea întâmpla din mai multe motive, v? rug?m s? verifica?i urm?toarele etape?

1) V? rug?m s? utiliza?i cablul USB original
2) Asigura?i-v? c? driverele instalate este MTP drivere, mai degrab? decât ADB Dispozitiv(Aceasta se face când debloca/root aparatul dvs.. Acest lucru este important. Acesta este motivul de ce sa nu ob?ine detectate.)
3) Asigura?i-v? c? set?rile->Depozitare-> Meniu-> USB Computer conexiune este MTP.
4) USB debugging este dezactivat.

Mod de a permite USB Debugging

1) Pentru Android 2.3 sau mai devreme: Introduce?i "Set?ri" > Face?i clic pe "Aplica?ii" > Face?i clic pe "Dezvoltare" > Verifica "Depanare USB".
2) Pentru Android 3.0 La 4.1: Introduce?i "Set?ri" > Face?i clic pe "Optiuni dezvoltator" > Verifica "Depanare USB".
3) Pentru Android 4.2 sau mai nou: Introduce?i "Set?ri" > Face?i clic pe "Despre telefon" > Atinge?i "Construi num?rul" pentru 7 ori pân? la ob?inerea o not? "sunte?i în modul de dezvoltator" sau "modul de dezvoltator a fost activat?" > Înapoi la "Settings" > Face?i clic pe "Optiuni dezvoltator" > Verifica "Depanare USB".

Pute?i citi Cum s? Activeaz? USB de depanare de pe dispozitiv Android pentru detalii.

Butonul de share