dfu-mode

Cum de a pune iPhone-ul dvs., iPad ?i iPod touch în modul DFU

Ce este modul DFU?

DFU (Update Device Firmware) Mod este o stare care v? permite de a pune iPhone-ul pentru a interfa?a cu iTunes, dar nu se încarc? cea mai recent? versiune de iOS sau bootloader pe ea. Asta e principala diferen?? între modul DFU ?i modul de recuperare.

Modul DFU v? permite s? schimba?i ?i alege?i firmware-ul pe care dori?i s? instala?i pe iPhone-ul dvs.. De exemplu, ar trebui s? utiliza?i modul DFU, dac? dori?i s? instala?i o versiune anterioar? a iOS, jailbreak iPhone-ul sau deblocarea cartelei SIM. Dac? recuperarea standard nu este de lucru pentru tine pentru a ob?ine dispozitivul înapoi la starea de lucru, DFU-ar putea ajuta.

Cum de a intra în modul DFU

1. Conecta?i dispozitivul la computer ?i selecta?i iPhone-ul din lista de dispozitive din iTunes.
2. Opri?i dispozitivul.
3. Ap?sat butonul de alimentare pentru 3 secunde.
4. Ap?sa?i ?i ?ine?i ap?sat butonul Home timp ce continu? s? ?ine?i ap?sat butonul de alimentare. Face acest lucru pentru 10 secunde.
5. Elibera?i butonul de pornire ?i continua?i s? ?ine?i ap?sat butonul de acas? pân? când ve?i ob?ine un pop-up de la iTunes, care dispozitivul este recunoscut ca fiind în modul de recuperare.

Asta-i tot, v? afla?i în modul DFU. Acest proces de lucr?ri pentru iPhone, iPod, iPad ?i a?a, indiferent de ce dispozitiv iOS pe care îl utiliza?i, pute?i folosi acest tutorial.

Cum de a ie?i din modul DFU

Dac? dori?i s? ie?i?i din modul DFU, ?ine?i ap?sat butonul Sleep / Wake sau de alimentare ?i butonul Home, în acela?i timp, de cel pu?in zece secunde, pân? când apare logo-ul Apple.

Stuck în modul DFU

Dac? r?mâne?i blocat în modul DFU ?i nevoie pentru a iesi, ?ine?i doar butonul de pornire ?i butonul de acas? simultan pân? când apare logo-ul Apple. (A se vedea, de asemenea,: Cum de a ie?i din modul DFU)

Butonul de share