transfer de iPhone de date

Cum de a transfera con?inut la vechiul iPhone la spre nou iPhone

Te-ai noul iPhone? Dori?i s? muta?i tot con?inutul la iPhone vechi la cel nou? Când vrei s? faci asta, primul gând este cu siguran?? folosind iTunes sau iCloud, care este metoda oficial. ?i acest articol v? va ar?ta mai u?or mod de a transfera datele de pe vechiul iPhone iPhone nou.

1. Transfera datele c?tre noul iPhone folosind iCloud
2. Transfera datele c?tre noul iPhone folosind iTunes
3. Încerca?i unele alte modalit??i de a transfera datele c?tre noul iPhone

Utiliza iCloud

Spate sus al t?u curent iPhone folosind iCloud

1. Conecteaza iPhone-ul vechi la internet cu Wi-Fi. Apoi atinge?i set?ri > icloud > Backup.
2. Asigura?i-v? c? iCloud Backup este pe.
3. Atinge?i înapoi pân? acum. R?mâne?i conectat la Wi-Fi în timpul procesului de.
4. Pân? când se termin?, pute?i vedea backup cu data ?i dimensiunea în set?rile > icloud > Depozitare > Conducere magazin. Afla ce iCloud face back-up.

icloud_backup

Copia de rezerv? iCloud se transfer? pentru noul iPhone

1. Rândul s?u, pe noul iPhone. Ve?i vedea un ecran "Hello".
Not?: În cazul în care a?i terminat setarea pân? noul iPhone deja, v? rug?m s? atinge?i set?ri > General > Restabili > Erase All Content and Settings. V? iPhone va reporni ?i ve?i vedea ecranul de "Bun? ziua".
2. Glisa?i pentru a urma?i pa?ii pân? când ve?i vedea ecranul de Wi-Fi. Face noul iPhone s? se al?ture re?elei Wi-Fi.
3. Continua?i s? urma?i pa?ii pân? când vede?i Apps & Ecran de date, apoi ap?sa?i pauz? de la iCloud Backup > Urm?tor. Vi se va cere s? introduce?i ID-ul Apple ?i parola.
4. Alege copia de rezerv? pe care tocmai a?i f?cut. R?mâne?i conectat la Wi-Fi ?i a?tepta?i procesul de restaurare pentru a finaliza. Aceasta va lua ceva timp, depinde de dimensiunea fi?ierul copie de rezerv? ?i viteza de re?ea.

configurarea telefonului

Folosind iTunes

Faceti un backup la vechiul iPhone folosind iTunes

1. Conecteaza iPhone-ul curent la computer.
2. Deschide iTunes ?i asigura?i-v? c? ave?i cea mai recent? versiune.
3. Selecta?i dispozitivul ?i face?i clic pe fi?ier >Dispozitive > Transferul achizi?iilor pentru a salva con?inutul preluate din iTunes Store sau App Store. A?tepta?i pân? se termin? procesul.
4. Face?i clic pe înapoi pân? acum ?i a?tepta?i pentru o perioada de timp pân? se încheie procesul. Pute?i vedea copia de rezerv? în iTunes Preferin?e > Dispozitive.

copie de rezerv?, iphone, ipad sau ipod

Transfera iTunes de rezerv? pentru noul iPhone

1. Nap on noul iPhone ?i conectarea la calculator pe care ai stocate în copia de rezerv? iTunes.
2. Urma?i pa?ii pân? când ve?i vedea ecranul de Wi-Fi. Apoi atinge?i conecta?i la iTunes.
3. Urma?i pa?ii pân? când vede?i Apps & Ecran de date, apoi atinge?i Restore din iTunes de rezerv? > Urm?tor.
4. Introduce?i ID-ul Apple ?i parola.
5. Alege f?cute de backup ?i a?tepta?i procesul completeaza. În cazul în care copia de rezerv? este criptat, vi se va solicita s? introduce?i parola.
6. Sincroniza?i orice con?inut care nu a fost în spate pentru a v? iPhone folosind iTunes.

configurarea telefonului

Alte modalit??i de a transfera datele c?tre noul iPhone

Cu excep?ia iTunes ?i iCloud, putem folosi alte unelte pentru a transfera datele dumneavoastr?.

1. MobileTrans

MobileTrans este un instrument de transfer de date simplu la spre folos. Se poate transfera totul la un singur dispozitiv la un alt dispozitiv cu un singur clic. ?i sprijin? Android, iOS, Ferestre Mobile ?i BlackBerry chiar. Deci dac? tu chiar a lua un nou smartphone, ?i acest instrument v? poate ajuta s? transfera contacte, mesaje text, jurnalele de apel, calendar, fotografii, clipuri video, muzic? ?i aplica?ii de pe telefonul vechi la cel nou.

mobiletran-prezentare general?

2. AnyTrans

AnyTrans este un program de manager de con?inut IOS, care poate transfera con?inut între dispozitive IOS. Acesta suporta toate tipurile de date: Contacte, fotografii, muzic?, Mesaje, noti?e, calendar, set?rile particularizate chiar ca tapet, iCloud cont, sunete, aplica?ii, chiar app data ?i salveaz? joc, etc.

anytrans-prezentare general?

Butonul de share