Windows-cant-Recognize-my-Android-Phone

System Windows nie rozpoznaje mojego telefonu Android

"KitKat 4.4.2 na Uwaga 3. Nie mo?na przesy?a? pliki mi?dzy telefonem a komputerem. Nawet nie wiem czy to jest Win7 problem lub Android, ale podejrzany Android, poniewa? komputer w dalszym ci?gu uznaj? pendrive i kamery. Ja jestem przy pomocy oryginalnego kabla USB."

Dobrze, Czasami system Windows nie rozpoznaje urz?dzenia z systemem Android. Po pod??czeniu telefonu, umo?liwia ?adowanie, ale po prostu nie jest rozpoznawana jako urz?dzenie przez system Windows. Ustawienia Android > Magazyn nie ma jaki? sposób, aby sprawdzi? lub zmieni? ustawienia MTP.

System Windows nie rozpoznaje mojego telefonu android

Mo?e si? to zdarzy? z wielu powodów, Prosz? sprawdzi? nast?puj?ce kroki?

1) Za pomoc? oryginalnego kabla USB
2) Upewnij si?, jest zainstalowane sterowniki MTP sterowników a nie ADB Urz?dzenie(Mo?esz to zrobi?, gdy mo?esz odblokowa?/root urz?dzenia. Jest to wa?ne. to jest powód, dlaczego jej nie coraz wykryte.)
3) Upewnij si?, ?e ustawienia->Magazyn-> Menu-> Po??czenie USB z komputerem jest MTP.
4) Debugowanie USB jest wy??czona.

Sposób, aby w??czy? debugowanie USB

1) Dla Androida 2.3 lub wcze?niej: Wpisa? "Ustawienia" > Kliknij "Aplikacje" > Kliknij "Rozwój" > Sprawd? "Debugowanie USB".
2) Dla Androida 3.0 Do 4.1: Wpisa? "Ustawienia" > Kliknij "Opcje deweloperów" > Sprawd? "Debugowanie USB".
3) Dla Androida 4.2 lub nowsza: Wpisa? "Ustawienia" > Kliknij "Informacje o telefonie" > Dotknij "Numer kompilacji" dla 7 razy, a? dostaj? wiadomo?ci "Jeste? w trybie dewelopera" lub "tryb dewelopera zosta? w??czony" > Powrót do "Ustawienia" > Kliknij "Opcje deweloperów" > Sprawd? "Debugowanie USB".

Mo?esz przeczyta? Jak w??czy? debugowanie USB w urz?dzeniu z systemem Android Szczegó?owe informacje.

Przycisk udost?pniania