ogl?da? DVD na nexus 7

Jak ogl?da? filmy DVD na temat Nexus 7

Konwersja DVD do nexusa 7
Podr?cznik ten b?dzie powiedzie?, jak do konwersji filmów DVD do Nexus 7 (2012 & 2013 ). Jakie jest najlepsze oprogramowanie ripper DVD i format wideo dla Nexus 7?

Google Nexus 7 jest bardzo imponuj?cy tabletka. Stara wersja (2012) spotka?a si? z uznaniem krytyków, gdy rozpocz??a w zesz?ym roku. I Google wyda?a nowy 2013 Ogniwo 7 niedawno.

Nexus 7 (2013) ma 1,920 x 1,200 Panel LCD IPS, oceniono na 323 pikseli na cal. , Podczas gdy w ubieg?ym roku modelu przychodzi z du?o ni?sze, 800 x 1,280 Wy?wietlacz IPS LCD, oceniono na 216ppi. Obaj maj? dobre wyniki na wy?wietlanie.

Przed rozpocz?ciem

?Po??czenie kabla USB na Twój Kindle Fire HD.
?Ogniwo 7 obs?ugiwany format wideo: 720MPEG4 P/1080P HD, H.263, H.264 oraz DivX, i najlepszy format wideo dla Nexus 7(2012 & 2013) jest MP4 H.264 & AAC.
?Oprogramowanie DVD Ripper. Mo?esz u?y? hamulca r?cznego lub Freemake za darmo (Które nie mog? zgra? zabezpieczone p?yty DVD). Tutaj u?ywamy Wondershare Video Converter Ostateczny. Mo?e on sobie z niezabezpieczonych i zabezpieczonych p?yt DVD zarówno dobrze.
?Stacja dysków DVD.

Jak konwertowa? filmy DVD do formatu MP4 dla Nexus 7(nowy)

Czy stary czy nowy Nexus. Konwersja DVD do MP4 nie mo?e by? ?atwiejsze. Wykonaj nast?puj?ce kroki, z ?atwo?ci?.

Krok 1: Dysk DVD lub folderu import do tego programu
Uruchom program po prostu Pobierz powy?ej. W?ó? p?yt? DVD do nap?du DVD, nast?pnie kliknij przycisk "Load DVD" i wybra? z dysku. Faktycznie, mo?na równie? importowa? foldery DVD lub plików ISO / IFO do programu. Zobaczysz interfejs jak ten.
P.S. Program zajmie troch? czasu, aby za?adowa? DVD, zale?y od komputera.

transfer DVD to Nexus 7

Krok 2: Format wideo ustawiono moc i parametry
Kliknij "profil" z prawej strony programu. Nast?pnie wybierz "Device > Inne > Nexus 7 ". Oprogramowanie ma Benn zoptymalizowane dla urz?dzenia. Po wybraniu, ?e, Program wy?wietli szczegó? profil w prawym dolnym rogu: Wideo w formacie MP4, Kodek wideo H.264, i AAC kodek audio.
P.S. Chocia? stary & Nowy Nexus 7 Wsparcie 720p/1080p film HD, ale max rozdzielczo?? DVD jest 720 x 576. Nie trzeba zmienia? ustawie? domy?lnych profilu.

MP4 video format for Nexus 7

Krok 3: Pobierz DVD do Nexus 7 konwersja zacz??a
Dobrze, po te preparaty, mo?emy kontynuowa? do konwersji DVD do Nexus 7 teraz. Kliknij najwi?kszy przycisk "Convert" w prawym dolnym rogu rozpocz?? konwersj? DVD do MP4. Po konwersji, mo?na uzyska? pliki filmowe szybko kliknij "Otwórz folder".

convert dvd to nexus 7

Krok 4: Pod??cz Nexus 7 i przenie?? do niej filmy.
Pod??cz Nexus 7 (2012 & 2013) do komputera, skopiowa? do niego filmy.

dvd to nexus 7

Po zako?czeniu, mo?na je ogl?da? na urz?dzeniu przy u?yciu aplikacji odtwarzacza.

Przycisk udost?pniania