RIP-dvd bez-hamulca r?cznego

Jak przenie?? filmy DVD do serii Samsung Galaxy S5/4/3 za darmo

Ten poradnik poka?e Ci, jak przenie?? filmy DVD do serii Samsung Galaxy S5/4/3.

Jak wiemy,, Galaxy S5/4/3 ma bardzo wysok? wydajno?? na wy?wietlaczu. Wi?c ogl?danie filmów DVD na nim b?dzie bardzo przyjemny. Ale oczywi?cie, smartfon nie ma sterownik DVD, trzeba najpierw przekonwertowa? DVD.

Potrzebne jest oprogramowanie DVD Ripper. Radz? hamulec r?czny, który jest pot??ny i wolny transkoder. (Zobacz tak?e: Najlepszy 7 Free DVD Ripper oprogramowanie i Top 5 Free DVD Ripper Mac ).

Jak konwertowa? DVD do Galaxy S5/4/3 za darmo przy u?yciu hamulca r?cznego

Krok 1: Pobierz z hamulca r?cznego tutaj. Uruchom go.
Krok 2: Import DVD poprzez klikni?cie "?ród?o" > "Otwórz folder", nast?pnie wybierz DVD.
Krok 3: Przegl?daj i wybierz ?cie?k? docelow? przekonwertowany plik MP4.
Krok 4: Wybierz MP4 w Output Settings.
Krok 5: Kliknij przycisk "Start" i czekaj zako?czeniu procesu konwersji.
Krok 6: Pod??cz do komputera i Galaxy przenie?? zamienione filmów do urz?dzenia.

Hamulec r?czny

Jak zgra? zabezpieczone DVD Converter Ultimate za pomoc? wideo

Pobierz i zainstaluj najpierw wideo Converter Ultimate.

Krok 1: W?ó? dysk DVD, i kliknij “Obci??enie DVD” przycisk, aby za?adowa? p?yt? DVD z kierowc? DVD.

Krok 2: W??czy? do formatu wyj?ciowego kliknij menu rozwijane, aby wybra? wyj?cie wideo w formacie kompatybilnym dla Samsung Galaxy S5/4/3. Profil wyj?ciowy zosta? zoptymalizowany dla serii Galaxy S.

A je?li nie zadowolony z ustawie? domy?lnych Galaxy S3, nale?y ustawi? j? samemu klikaj?c “Ustawienia”. Mo?na ustawi? rozdzielczo?? wideo, Bitrate wideo, Szybko?? klatek, Koder i kana?ów audio, Cz?stotliwo?? próbkowania, Enkoder, Bitrate, i tak dalej.

Uwaga: bo max rozdzielczo?? z oryginalnych filmów DVD jest o 720 × 480 px, lepiej zachowa? rozdzielczo?? wyj?cia wideo sama jak oryginalna lub mniejsze dla najlepszych do?wiadcze? widoku.

Krok 3: Kliknij “Konwertowa?” przycisk i pozwól Video Converter Ultimate do pracy odpoczynek. Nast?pnie czeka? zako?czeniu procesu konwersji i przenie?? przekonwertowany film DVD do serii Galaxy S i korzysta? z nich.

Przycisk udost?pniania