transfer-iPhone-Data-to-Galaxy-S5

Jak przenie?? dane z iPhone do Galaxy S5

Chcesz by? szcz??liwy, kiedy mo?na odebra? nowy Galaxy S5, ale by? troch? k?opotów z kopiowaniem kontaktów, wiadomo?ci, kalendarze, zdj?cia i inne dane z telefonu iPhone do Galaxy S5. Tutaj b?dzie wprowadzenie 2 sposoby przesy?ania danych z telefonu iPhone do Galaxy S5.

Metoda 1: Przesy?anie danych do Samsung Galaxy przy u?yciu Smart Switch Mobile App

Samsung napisa? darmow? aplikacj? o nazwie Smart Switch Telefon aby pomóc ludziom przekaza? wa?ne informacje przechowywane w kopii zapasowych iCloud tak, ?e u?ytkownicy iPhone mog? by? bardziej sk?onni do korzystania z nowego Galaxy S5. Jest to oprogramowanie, które sprawia, ?e ???atwo przenie?? kontakty, wiadomo?ci, Zdj?cia, muzyk? i inne dane ze starego typu smartphone (Obecnie wspiera przej?cie od wi?kszo?ci iPhone, Je?yna, LG, Nokia (Symbian) i smartfonów Samsung) do Galaxy S4, S5 i inne modele.

1. Powrót do iPhone przy u?yciu iCloud. (Zobacz tak?e: Jak wykona? kopi? zapasow? telefonu iPhone Korzystanie z iCloud)

2. Odebra? swój nowy Galaxy S5 i zainstalowa? bezp?atny Samsung Smart Switch aplikacja mobilna od Sklep Google Play.

3. Uruchom aplikacj?, wybiera? Import z iCloud. Wpisz swój Apple ID i has?o. Po zalogowaniu si?, dotknij najnowsz? kopi? zapasow? z listy i czeka? na informacje, aby wype?ni?.

transfer danych do s5 galaxy

4. Nast?pna strona wy?wietli zawarto?? w kopii zapasowej wed?ug kategorii. Wybra? element, który chcesz przenie?? lub po prostu zaznaczy? Zaznacz wszystko totransfer wszystkie dane. Nast?pnie stuknij Import przycisk na dole. Nowy na ekranie pojawi si? komunikat, wyja?niaj?c, jak przenie?? wi?kszych przedmiotów, takich jak muzyka i filmy na nowy Samsung Galaxy S5.

Transfer-Data-to-Galaxy-S5-2

5. W zale?no?ci od szybko?ci po??czenia, i rozmiar kopii zapasowej, Proces importowania zajmie troch? czasu. Po zako?czeniu transferu, naci?nij Gotowy przycisk, aby wyj?? z aplikacji. Twoje kontakty, wiadomo?ci i inne dane s? w Galaxy S5 teraz. Nast?pnie mo?na usun?? aplikacj?.

Metoda 2: Transfer danych z iPhone do Galaxy S5 przy u?yciu oprogramowania MobileTrans

Inny z Smart Switch Komórka, MobileTrans jest shareware. Zosta? on opracowany przez Wondershare Software. Pomo?e Ci to na przesy?anie danych mi?dzy iPhone, Android, Nokia (Symbian) komórkowych i BlackBerry w jednym klikni?ciem. Absolutnie, Twój Galaxy S5 jest wliczone. Faktycznie, inne smartfony Android.

Pierwszy, trzeba go pobra? tutaj (Dla Okna i dla Mac) . Nast?pnie wykonaj kroki.

1. Wystrzel MobileTrans po jej zainstalowaniu

wybiera? Przeniesienie telefonu do telefonu tryb. Oprogramowanie obs?uguje tak?e Przywracanie z kopii zapasowej, Kopii zapasowych telefonu i Kasowanie starego telefonu je?li chcesz go sprzeda?.

2. Conect zarówno iPhone i Galaxy S5 do komputera

Pod??cz swój stary iPhone i nowy Galaxy S5 do komputera w czasie,. Po program rozpoznaje urz?dzenia, poka?e tre?ci na iPhone tak. Zaznacz elementy, które chcesz przenie??. Z iPhone do Androida, mo?na przenie?? kontakty, wiadomo?ci tekstowe, Zdj?cia, muzyka i filmy.

Uwaga: Dla powodzeniem przenie?? cenne dane z iPhone, program ten b?dzie musia? zainstalowane iTunes. I b?dzie ci przypomina?, ?e je?li nie masz w iTunes.

3. Przeniesienie chcesz dane do nowiutkim Galaxy S5

Kliknij Rozpocznij kopiowanie przycisk, aby rozpocz?? proces transferu. Program zapyta, czy chcesz usun?? wszystkie dane z telefonu z systemem Android, zaznaczaj?c Wyczy?? dane przed skopiowaniem. Pozwoli?oby to zmniejszy? powielania danych na nowy telefon, je?li poda?e? informacje przed lub by? on wcze?niej u?ywany przez krótki czas przez znajomego lub cz?onka rodziny. Proces transferu zajmie natomiast zale?y od szybko?ci po??czenia i wielko?ci danych.

Uwaga: Nie nale?y od??cza? ani iPhone'a lub telefonu z systemem Android do dnia wpisu oprogramowania MobileTrans, ?e ca?y proces transferu jest kompletny.

Przycisk udost?pniania