iOS-7-wielozadaniowo??-karty

Jak Prze??czanie mi?dzy w iOS otw 7

Tego artyku?u jest pokazanie, jak prze??cza? otwarte aplikacje w iOS 7. Podczas uruchamiania aplikacji, jeste? w stanie zminimalizowa? to po prostu klikaj?c na przycisk domu. Wracaj?c do niej jest nie tylko jednym przyciskiem myszy pasek zada?, jak jak to zrobi? w systemie Windows Home.

iOS-7-wielozadaniowo??-kartyKrok 1: Kliknij dwukrotnie przycisk Home Twój iPad do ujawnienia otwarte aplikacje. Umo?liwia tak?e cztery lub pi?? palców do przesu? palcem w gór? do Poka? otwarte aplikacje, i przesu? palcem w dó?, aby je ukry?.

Krok 2: Przesu? palcem w lewo lub w prawo, stuknij ikon? lub miniatur?, aby natychmiast przej?? do otwartej aplikacji.

Przycisk udost?pniania