recover deleted messages from android

Jak odzyska? usuni?te wiadomo?ci z Samsung Galaxy S5/S6

P:”I accidentally deleted whole conversation of text messages instead of 2 konkretne wiadomo?ci. Jak mog? odzyska? moje usuni?te wiadomo?ci? They were not backed up by cloud.” – poproszony przez ariat89

Everyone may encounter this problem. So the question is, how to retrieve the messages? The answer is, restoring from the backup file is always the best solution if you have a good backup habit. But if you do not have a backup? nie martw si?, this article will provide you with a solution.

Zobacz tak?e: Jak odzyska? utracone zdj?cia lub filmy z Samsung Galaxy S6/5/4

Why we can retrieve the deleted messages?

When you delete a message on your phone, W rzeczywisto?ci, it does not actually deleted but just be invisible. The phone just delete it from the index file, so you can’t see it any more. But it does still exist on your phone. That is the reasion why we get some possibilities to find the message back.

How to retrieve deleted messages from Samsung Galaxy

Potrzebujemy programu, które mo?e przeskanowa? swój telefon i spróbowa? odzyska? dane. Istnieje wiele tego typu oprogramowania, jak Dr.Fone dla Androida, Aiseesoft, itd.. Wi?c musisz tylko wybra? jedn? z nich i post?puj zgodnie z instrukcjami. Tutaj b?dziemy u?ywa? Dr.Fone dla Androida jako przyk?ad.

1. Pobierz Android Data Recovery program tutaj, lub jego Oficjalna strona internetowa.
2. Root telefonu. (Zobacz tak?e: Jak wykorzeni? Galaxy S5)
3. W??cz debugowanie USB w telefonie.
4. Zainstaluj program i uruchomi? go, nast?pnie pod??czy? Samsung Galaxy S5 do komputera. Program rozpocznie si? na ??czeniu urz?dzenia i komputera. Aplikacja o nazwie Mobile zostanie zainstalowany automatycznie w telefonie, aby zagwarantowa? po??czenia i procesy odzysku. I prosz? nie uruchamiaj innego oprogramowania do zarz?dzania systemem Android w trakcie tego procesu.
Pod??cz do komputera galaxy
5. Wybierz typy danych, które chcesz wyszuka?: Kontakt, SMS, Dzienniki po??cze?, Wiadomo?ci WhatsApp & za??czniki, Zdj?cia, filmy, audio, lub jakie? inne pliki. Sprawd? je i kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa?.
Wybierz typ danych
6. Wybierz pozycj? Pami?? masowa Tryb skanowania: Skanowanie w poszukiwaniu usuni?tych plików lub skanowanie wszystkich plików. Naci?nij przycisk Next.
Wybierz tryb skanowania
7. Kliknij przycisk Start, aby rozpocz?? skanowanie.
8. Poczekaj kilka minut, a? zako?czy si? proces. Program daje wszystkie zeskanowane dane w listach. Wybierz dane, które musz? by? odzyskiwane i kliknij przycisk Odzyskaj. Mo?na wybra? ?cie?k? na twoim komputerze, aby zapisa? te odzyskane dane jako plik HTML lub TXT.
Uwaga: Skre?lone z nich b?dzie w kolorze pomara?czowym i istniej?cych w czerni. Mo?na je rozdzieli? za pomoc? powy?ej przycisk: Wy?wietla? wy??cznie elementy usuni?te.
odzyskiwania skasowanych danych

Przycisk udost?pniania

 • disqus_jgdfkRwlBN

  Program wykrywa urz?dzenia! Co zrobi?? ?ledz? opcje, gdy zawodzi.

  • Wola

   Co to jest model telefonu i prowadzone android wersja?

 • Genn

  ?????????? ??? (WhatsApp,Viber) ?? 300?.
  ??????????? ??????? 300?.
  ??????? ????? 300?.
  ????????!
  ???????? ??????????????!
  ?????? ?? ?????.

  SMS-ya@Live.ru