odzyskiwania skasowanych wiadomo?ci z systemu android

Jak odzyska? usuni?te wiadomo?ci z Samsung Galaxy S5/S6

P:”Przypadkowo usun??em ca?? rozmow? wiadomo?ci tekstowych zamiast 2 konkretne wiadomo?ci. Jak mog? odzyska? moje usuni?te wiadomo?ci? Nie zosta?y poparte przez chmury.” – poproszony przez ariat89

Wszyscy mog? napotka? ten problem. Wi?c pytanie jest, Jak pobra? wiadomo?ci? Odpowied? jest, przywrócenie z pliku kopii zapasowej jest zawsze najlepszym rozwi?zaniem, je?li masz dobry zwyczaj kopii zapasowej. Ale je?li nie masz kopii zapasowej? nie martw si?, Ten artyku? dostarczy Ci z rozwi?zaniem.

Zobacz tak?e: Jak odzyska? utracone zdj?cia lub filmy z Samsung Galaxy S6/5/4

Dlaczego mamy mo?na odzyska? usuni?te wiadomo?ci?

Po usuni?ciu wiadomo?ci w telefonie, W rzeczywisto?ci, to robi nie faktycznie usuni?te, ale po prostu by? niewidoczne. Telefon po prostu usu? go z pliku indeksu, wi?c nie wida? wi?cej. Ale to nadal istnieje w telefonie. To jest reasion, dlaczego mamy kilka mo?liwo?ci, aby znale?? wiadomo?? ponownie.

Jak odzyska? usuni?te wiadomo?ci z Samsung Galaxy

Potrzebujemy programu, które mo?e przeskanowa? swój telefon i spróbowa? odzyska? dane. Istnieje wiele tego typu oprogramowania, jak Dr.Fone dla Androida, Aiseesoft, itd.. Wi?c musisz tylko wybra? jedn? z nich i post?puj zgodnie z instrukcjami. Tutaj b?dziemy u?ywa? Dr.Fone dla Androida jako przyk?ad.

1. Pobierz Android Data Recovery program tutaj, lub jego Oficjalna strona internetowa.
2. Root telefonu. (Zobacz tak?e: Jak wykorzeni? Galaxy S5)
3. W??cz debugowanie USB w telefonie.
4. Zainstaluj program i uruchomi? go, nast?pnie pod??czy? Samsung Galaxy S5 do komputera. Program rozpocznie si? na ??czeniu urz?dzenia i komputera. Aplikacja o nazwie Mobile zostanie zainstalowany automatycznie w telefonie, aby zagwarantowa? po??czenia i procesy odzysku. I prosz? nie uruchamiaj innego oprogramowania do zarz?dzania systemem Android w trakcie tego procesu.
Pod??cz do komputera galaxy
5. Wybierz typy danych, które chcesz wyszuka?: Kontakt, SMS, Dzienniki po??cze?, Wiadomo?ci WhatsApp & za??czniki, Zdj?cia, filmy, audio, lub jakie? inne pliki. Sprawd? je i kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa?.
Wybierz typ danych
6. Wybierz pozycj? Pami?? masowa Tryb skanowania: Skanowanie w poszukiwaniu usuni?tych plików lub skanowanie wszystkich plików. Naci?nij przycisk Next.
Wybierz tryb skanowania
7. Kliknij przycisk Start, aby rozpocz?? skanowanie.
8. Poczekaj kilka minut, a? zako?czy si? proces. Program daje wszystkie zeskanowane dane w listach. Wybierz dane, które musz? by? odzyskiwane i kliknij przycisk Odzyskaj. Mo?na wybra? ?cie?k? na twoim komputerze, aby zapisa? te odzyskane dane jako plik HTML lub TXT.
Uwaga: Skre?lone z nich b?dzie w kolorze pomara?czowym i istniej?cych w czerni. Mo?na je rozdzieli? za pomoc? powy?ej przycisk: Wy?wietla? wy??cznie elementy usuni?te.
odzyskiwania skasowanych danych

Przycisk udost?pniania

 • disqus_jgdfkRwlBN

  Program wykrywa urz?dzenia! Co zrobi?? ?ledz? opcje, gdy zawodzi.

  • Wola

   Co to jest model telefonu i prowadzone android wersja?

 • Genn

  ?????????? ??? (WhatsApp,Viber) ?? 300?.
  ??????????? ??????? 300?.
  ??????? ????? 300?.
  ????????!
  ???????? ??????????????!
  ?????? ?? ?????.

  SMS-ya@Live.ru