odzyska? dane z iPada

Jak odzyska? skasowane pliki z iPada

Czy kiedykolwiek usuni?te pliki iPad lub straci? swoje dane? To ma kosza na iPadzie, nie mo?emy cofn?? usuni?cia. Ale mo?emy u?y? oprogramowania do odzyskiwania iPad nam pomóc.

Odzyskiwanie danych na iPad Oprogramowanie jest narz?dziem innej firmy, to pozwala nam na skanowanie iPad bezpo?rednio i odzyska? usuni?te notatki, Zdj?cia, filmy, muzycy, Kontakt, kalendarz i tak dalej, to dzia?a dobrze z iPada 1, iPad 2, Nowy iPad i iPad 4, nawet iPad mini. Mo?esz wybra?, aby odzyska? wszystkie utracone dane lub po prostu odzyska? jeden typ pliku, który chcesz. To do Ciebie!

Pobierz bezp?atn? wersj? próbn? Odzyskiwanie danych na iPad poni?ej pierwszy.

Jak odzyska? skasowane pliki z iPad 1/2/3/4/Mini Bezpo?rednio ?

Krok 1: Pod??czy? iPada do komputera i skanowanie

A) Dla iPhone iPad iPad mini, iPad z wy?wietlaczem Retina, Nowy iPad, iPad 2 u?ytkowników (iPad 1 U?ytkownik mo?e pomin?? tego, aby nast?pne):
Po zamontowaniu iPad odzyskiwania danych, uruchomi? program i pod??czy? iPada do komputera. Pojawi si? interfejs poni?ej. Kliknij du?y “Rozpocznij skanowanie” przycisk, Proces skanowania rozpocznie si? natychmiast.

odzyskiwania skasowanych danych z ipad

B) IPad 1 u?ytkownik:
Je?li u?ywasz iPada 1, Program poprosi najpierw pobra? wtyczk? po pod??czeniu iPada do komputera. I po pobraniu, trzeba dosta? urz?dzenie w tryb DFU to oprogramowanie mo?e przeskanowa? urz?dzenie g??bokich. Program b?dzie uczy?, jak to zrobi?:

1) Trzyma? iPada i kliknij “Pocz?tek” przycisk.
2) Naciskaj?c “Moc” i “Dom” jednocze?nie przyciski 10 sekund.
3) prasowa “Moc” przycisk, ale nadal trzymaj “Dom” Przycisk do innego 15 sekund.

odzyska? dane z iPada

Krok 2: Sprawd? wyniki skanowania i wybra? dane do odzyskania

Proces skanowania zajmie kilka minut,. Mo?esz obejrze? wszystkie znalezione dane po zako?czeniu skanowania. Sprawd? dane, które chcesz, Nast?pnie kliknij “Wyzdrowie?” zapisa? je wszystkie na komputerze.

ipad Podgl?d i odzyska? usuni?te fils

Uwaga: Dane wymienione tutaj zawiera usuni?tych danych i te jeszcze na iPadzie. Mo?na przesun?? przycisk, aby wy?wietli? elementy usuni?te tylko.

Przycisk udost?pniania