WD My Passport-

Jak odzyska? utracone dane z Western Digital My Passport?

Je?li usuni?to kilka wa?nych plików lub po prostu sformatowa? swoj? WD My Passport z b??dem, lub utracone pliki powodu uszkodzenia dysku twardego lub ataku wirusa. Nie paniki, po tej instrukcji, aby odzyska? dane z Wonderhare Odzyskiwanie danych teraz.

Przed schodach prowadz?cych odzysk, nale?y zwróci? uwag? na jedn? rzecz: Po pliki utracone z WD My Passport z ka?dej sytuacji, nale?y j? wy??czy?, aby zapisa? nowe pliki. Po nowe pliki zast?pi star?, plików jest naprawd? tak trudno z powrotem.

teraz, pobierz Wondershare Data Recovery i zainstalowa? go

Ostrze?enie: NIE zainstalowa? program na tej samej partycji, w którym w celu unikni?cia utraty danych zast?pieniem.

teraz, spróbujmy do odzyskania danych z WD My Passport.

Krok 1, Wybierz tryb "odzyskiwania utraconych plików" na przetwarzanie Data Recovery My Passport
Po??cz z komputerem My Passport, i uruchamianie tego odzyskiwania danych, pojawi si? okno, które oferuje 3 Tryby odzyskiwania dla Ciebie je?li wybierzesz tryb "standard". Mo?esz wybra? "Odzyskiwanie plików"Tryb, aby rozpocz?? odzyskiwanie.

Krok 2, Wybierz partycj? My Passport do skanowania w poszukiwaniu utraconych plików
teraz, mo?na zobaczy? list? wszystkich dysków twardych na komputerze to WD My Passport. Wystarczy wybra? dane utracone partycji My Passport, i kliknij "Pocz?tek", Aby kontynuowa?. Mo?esz równie? zaznaczy? na "W??cz g??bokie skanowanie"Aby uzyska? wyniki lepsze skanowania.

Krok 3, Podgl?d i Odzyskaj pliki z WD My Passport
Po zako?czeniu skanowania, mo?na zobaczy? wszystkie znalezione pliki wy?wietlane s? na lewej stronie okna programu typu & ?cie?ka. Mo?esz sprawdzi? je po imieniu i wybra? to, co chcesz, aby odzyska? poprzez klikni?cie "Wyzdrowie?"Przycisk. Mo?esz równie? przegl?da? wspólny plik, jak BMP, Gif, PNG, JPEG, JPG, TIF, DOC, Docx, HTM, PDF, PPT, PPTX, RAR, XLS, XLSX, Pocztowy, itd.. przed odzyskaniem.

Uwaga: Podczas odzyskiwania plików, nie zapisywa? ich na tej samej partycji, w którym straci? je przed. Wybierz inn? partycj? lub dysk, aby je przechowywa?.

Free Download Data Recovery for Windows

Przycisk udost?pniania