Ogniwo 7 film

Jak gra? MKV wideo na Nexus 7 ( 2013 & 2012 )

Nexus 7 2III generacji jest doskona?e i oszcz?dne tabletka. Jego wielki 1,920 x 1,200 Panel LCD IPS daje wspania?? przyjemno?? wizualn?. Ogniwo 7 Wsparcie MPEG4, H.263, H.264 oraz DivX. I mo?na te? gra? w mkv, WY?YWIENIE, AVI, itd.. poprzez zainstalowanie aplikacji odtwarzacza wideo, takich jak MX Player firmy Google Play lub Amazon Apps.

Wi?c na Google Nexus, s? 2 sposoby, aby ogl?da? filmy na swoim Nexus 7.

1. Zakup i pobieranie filmów z Google Play i Amazon, s? zoptymalizowane dla Androida ju?, Nexus 7 1 lub 2 generacji mo?e odtwarza? je bezpo?rednio, poniewa? u?ywanie twardych Dekodowanie, aby go odtworzy?. Ten sposób nie wymaga du?o zasobów procesora i baterii. Ale jej wad? jest can'y odtwarzania wielu formatów wideo.

2. Instalacja odtwarzacza wideo, takich jak MX Player lub Dice Player, który wykorzysta? w?asne wewn?trzne, aby odtworzy? film, nazwie "Oprogramowanie Dekodowanie". Obs?uguje prawie wszystkie formaty video, natomiast opiera si? bardziej na procesor g?ówny, zamiast dekodowania sprz?tu, i równie? potrzebuj? wi?cej energii.

Sprz?towe dekodowanie nick jest wyra?nie najlepszym rozwi?zaniem dla odtwarzania wideo, dlatego, ?e nie ma ogranicze? dotycz?cych nagrywania, jak du?a, i nie roz?adowa? akumulator tak samo, ale aby móc mie? zdolno?? do wykorzystania go, mamy do konwersji wideo do typu, który Nexus 7 obs?ugiwane.

Kroki na jak rozwi?za? problemy z odtwarzaniem i odtwarzanie plików MKV na Nexus 7

Krok 1: Pobierz i zainstaluj Wideo Converter Ultimate na komputerze

Video Converter Ultimate to pot??ne narz?dzia, które pomog? Ci wideo konwersji wideo i DVD, nawet pobieranie z YouTube & TiVo videoes i nagrywania wideo na DVD.

Krok 2: Zaimportowa? filmy, które maj? w programie

Uruchom program, i umie?ci? w nim zasobów wideo. Mo?esz ?atwo to zrobi?, kliknij przycisk "Dodaj pliki" lub "Load DVD". I mo?na równie? importowa? wideo i DVD, przeci?gaj?c pliki multimedialne bezpo?rednio do programu.

Konwersja mkv do nexus 7

Krok 3: Ustawi? profil dla Nexus 7

Musisz wybra? profil przed rozpocz?ciem konwersji. Zazwyczaj mo?na wybra? profil formatu wideo, jak MP4, AVI, WY?YWIENIE, itd.. I tutaj, mo?na wybra? profil bezpo?rednio przez wybranie modelu urz?dzenia. Jak to Video Converter Ostateczny zosta? zoptymalizowany do najbardziej popularnych urz?dze?, Smartfony i tablety.

Ogniwo 7 format wideo

Krok 4: Zacznij konwersji plików mkv do MP4

Po ustawienia wyj?cia zrobi?. Mo?esz klikn?? przycisk "Convert" najwi?kszy, aby rozpocz?? proces konwersji.

Konwersja mkv do nexus 7

Krok 5: Pod??cz urz?dzenie do komputera i przenie?? do niej filmy

Po zako?czeniu konwersji, po??czy? Nexus 7 do komputera i skopiowa? pliki wideo do urz?dzenia przez, nast?pnie mo?na ogl?da? filmy za pomoc? wbudowanego odtwarzacza wideo j?kania / app bez problemów synchronizacji zamra?ania /.

Przycisk udost?pniania