Blu ray do xbox360

Jak gra? Filmy Blu-ray na konsol? Xbox 360

Xbox to nie tylko dobra konsola do gier, ale równie? ?wietny odtwarzacz multimedialny. Bo ma nap?d DVD, ka?dy Xbox 360 mo?na odtwarza? filmy DVD prosto z pude?ka, bez ?adnego specjalnego oprogramowania lub sprz?tu konieczne.

czy xbox 360 Odtwarzanie Blu-ray?

Dzi?ki rosn?cej popularno?ci Blu-ray, mo?e masz du?? kolekcj? p?yt Blu-ray, a chcesz korzysta? z konsoli Xbox, aby go odtworzy?. Jednak, znalaz?e? to niemo?liwe, poniewa? nie posiada wbudowanego nap?du Blu-ray. Tak, Czy s? jakie? sposoby na odtwarzanie filmów Blu-ray na konsoli Xbox 360(Przy okazji, Najnowsza konsola Xbox One ma nap?d Blu-ray). Tak, tam jest. Mo?emy konwertowa? p?yty Blu-ray na dysk twardy, nast?pnie mo?na go odtworzy? na konsoli Xbox. I ten artyku? poka?e Ci drog? do konwersji filmów Blu-ray i gra? z Xbox 360.

Zanim zaczniemy, musimy

  • Oczywi?cie Xbox 360 i Blu-ray.
  • Powinni?my wiedzie?, Xbox 360 720P wsparcie i rozdzielczo?ci 1080p w formacie AVI, MP4, WY?YWIENIE, WMV, itd.. formatów wideo.
  • Musimy Oprogramowanie Blu-ray Ripper do konwersji filmów Blu-ray do tych Xbox 360 kompatybilnych formatów wideo. Rippers Blu-ray na rynku s? shareware, ale mo?na spróbowa? MakeMKV, który mo?e pozwoli? ci zgra? p?yty Blu-ray do MKV(MKV nie jest tak?e obs?ugiwany przez Xbox 360) za darmo tak d?ugo jak 30 dni. Nast?pnie trzeba zap?aci?.

Jak zgra? filmy Blu-ray dla konsoli Xbox 360

Krok 1:Importowanie filmów Blu-ray

W?ó? filmu p?yty Blu-ray w nap?dzie, a nast?pnie pobra? i zainstalowa? oprogramowanie powy?ej. Uruchom program i kliknij przycisk "Disc obci??enia" w lewym górnym rogu. Mo?esz wybra? dysk i folder BD BD ?adunek, pliki nawet IFO. Nast?pnie zaimportowa? filmy Blu-ray, które maj? w programie. Zobaczysz interfejs jak ten poni?ej. (kliknij, aby powi?kszy? obraz)

convert blu ray movies to xbox 360

Krok 2: Wybierz profil wyj?ciowy dla konsoli Xbox 360

Kliknij "Profil" ramk? i wybra? format dla konsoli Xbox 360 w poni?szym rozwijanego w dó? listy. Tutaj wybieramy "Xbox 360 H.264 HD Video (*.MP4)". Profil ten jest zoptymalizowany do konsoli Xbox 360 ju?. Jego rozdzielczo?? jest domy?lna 1280 x 720, mo?na ?atwo zmieni? na 1920 x 1080 przez kliknij przycisk "Ustawienia" na prawo "profil". Mo?na tak?e edytowa? inne parametry wideo. Na przyk?ad, kodek wideo, kodek audio, Bit Rate, Proporcje, 3d ustawienia, itd..

profil Xbox

Krok 3: Zacznij zgrywania filmów Blu-ray do konsoli Xbox 360

Ze wszystkimi ustawieniami w dó?, kliknij przycisk najwi?kszy "Convert", aby rozpocz?? proces zgrywania filmów Blu-ray do formatu MP4. Po konwersji ko?czy, umie?ci? wideo na konsol? Xbox 360 i odtwarza?. Teraz cieszy?.


Przycisk udost?pniania