ogl?da? DVD na nexus 7

Jak odtwarza? pliki avi na Nexus 7

Wielu ludzi nie spotka?em k?opoty z odtwarzaniem niektórych plików avi w zwykle. Maj? zainstalowane MXplayer lub BSplayer, ale nadal problem, poniewa? niektóre z nich nie zagra.

Mo?e stare pliki avi nie s? obs?ugiwane równie? przez tych graczy, albo co? inne. Metoda jest uniwersalna do konwersji formatu AVI do Nexus 7 natywnie formaty wideo, jak MP4. i, mo?esz zmniejszy? rozmiar obrazu i wideo, takich jak ustawi? parametry przep?ywno?ci itp. aby dopasowa? Nexus 7 lepiej, My?l?, ?e masz ?adne odtwarzanie z niego.

Konwersja AVI wideo do nexusa 7 nie jest skomplikowane. A Video Converter ( Video Converter for Mac ) mo?e to zrobi? dobrze. Ta wielka aplikacja zapewnia nam optymalne ustawienie dla Nenus 7. Nie trzeba robi? inne ustawienia r?cznie i po prostu wybra? odpowiedni profil za pomoc? jednego klikni?cia.

Najpierw pobra? wersj? testow? Video Converter ( Windows lub Mac )

Nast?pnie wykonaj poni?sze czynno?ci:

Krok 1: Uruchom program i doda? pliki AVI do konwertera

Po zainstalowaniu konwertera wideo, musisz wej?? do domy?lnego interfejsu. Nast?pnie, nacisn?? przycisk "Dodaj pliki" na lewy górny, aby doda? pliki wideo, lub mo?na bezpo?rednio przeci?gnij i upu?? pliki AVI.

Konwersja avi do nexus 7

Krok 2: Wybra? optymalne ustawienie dla Nexus 7

W prawej cz??ci oprogramowania. Kliknij zak?adk? "Device", i wybierz "OHTERS" > "Nexus 7". Oprogramowanie zosta?y zoptymalizowane ustawienie dla Nexus 7, bezpo?rednio wybra? go bez ?adnych innych ustawie? r?cznych.

Ogniwo 7 format wideoD

Krok 3: Zacznij Konwersja AVI do Nexus 7

Po wybra? format wyj?ciowy, Kliknij przycisk "Convert", aby rozpocz?? konwersj?. Po kilku minutach, b?dziesz otrzymywa? wiadomo?ci mówi?c wszystkie te zadania zosta?y zako?czone.

Konwersja AVI do nexusa 7

Krok 4: Przenosi? skonwertowane pliki wideo do Nexus 7

Mo?na szybko znale?? te pliki wyj?ciowe przez "Otwórz folder". Nast?pnie pod??cz Nexus 7 do komputera za pomoc? kabla i przeci?gnij przekonwertowane pliki w. Dobrze, cieszy? si? wspania?? tre?ci wideo teraz.

Przycisk udost?pniania