jailbreak with pangu

Jak Jailbreak iOS 7.1.x z Pangu na Mac OS X

Jak Pangu 1.1 zosta? zwolniony, U?ytkownicy komputerów Mac mog? równie? jailbreak iOS 7.1.x teraz. Nowa aktualizacja usuwa odniesienia do PPSync i chi?skiego pirata app store, i dodaje interfejs angielski.

Pangu jest kompatybilny ze wszystkimi z wyj?tkiem iPhone 3GS iPhone, wszystkie iPady wyj?tkiem iPada 1, i iPod touch 5G z systemem iOS 7.1 lub iOS 7.1.1. Oto kroki, o Jailbreaking iOS 7.1.1 na Mac:

1. Przed jailbreak, zapasowej urz?dzenie z iTunes pierwszych.

2. Pobierz oprogramowanie Pangu do komputera Mac. Mo?na go pobra? z nast?puj?cych lokalizacji:
Pangu.io
iClarified.com
Lustro 2
Lustro 3

4. Zainstalowa? i uruchomi? aplikacj? Pangu.

5. Gdy urz?dzenie iOS jest identyfikowany, Kliknij “Jailbreak” Przycisk po prawej stronie okna aplikacji.

pangu jailbreak mac

6. Na urz?dzeniu z systemem iOS, przejd? do Ustawienia -> Ogólne -> Data & Czas -> Ustawiana automatycznie -> OFF (szary suwak).

change pangu date

7. Gdy pojawi si? data i godzina dotknij go i r?cznie ustawi? dat? do czerwca 2, 2014.

8. Pangu aplikacja zostanie zainstalowana na iOS. Otwórz aplikacj? i wybierz Kontynuuj Pangu.

9. Trzymaj urz?dzenie pod??czone i nie zamkn?? aplikacj? Pangu podczas jailbreaking. Ten etap mo?e trwa? 10-15 protokó?.

10. Urz?dzenie uruchomi si? ponownie kilka razy, a? zako?czeniu jailbreaking.

Mo?esz zainteresowany:
Jak jailbreak iOS 7.1.x z Pangu dla Windows
Jak przywróci? utracone dane po jailbreak

Przycisk udost?pniania