jailbreak with pangu

Jak Jailbreak iOS 7.1.x z Pangu 1.1 w systemie Windows

Pangu zosta? zaktualizowany do wersji 1.1, z angielskim interfejsem i innych ulepsze?. Dodatkowo, Wersja Mac zosta? wydany.

Jailbreaking iOS 7.1.x swobodne jest uproszczony proces dzi?ki Pangu. Pangu jest kompatybilny z iPhone 4/4S/5/5C/5S, wszystkie iPady wyj?tkiem pierwszej generacji, 5G i iPod Touch. Tutaj s? instrukcje jak jailbreak iOS 7.1.x z Pangu 1.1 w systemie Windows:

1. Jak zawsze, wniesienia nowej kopii zapasowej urz?dzenia iOS z iTunes przed jailbreaking.

2. Pobierz oprogramowanie Pangu do komputera. Mo?na go pobra? z nast?puj?cych lokalizacji:
Pangu.io
iClarified.com
Lustro 2
Lustro 3

3. Pod??cz urz?dzenie do komputera za pomoc? kabla USB.

4. Zainstalowa? i uruchomi? aplikacj? Pangu.

5. Program po wykryciu urz?dzenia z systemem iOS, Kliknij “Jailbreak” Przycisk po prawej stronie okna.

jailbreak okna

6. Zwróci? si? do urz?dzenia z systemem iOS, przejd? do Ustawienia -> Ogólne -> Data & Czas -> Ustawiana automatycznie -> OFF (szary suwak).

7. Gdy pojawi si? data i godzina, dotknij go i r?cznie ustawi? dat? do czerwca 2, 2014.

Zmiana daty pangu

8. Pasek post?pu na komputerze ruszy, nast?pnie zostanie zainstalowana aplikacja Pangu. Otwórz aplikacj? i wybierz Kontynuuj Pangu.

9. Trzymaj urz?dzenie pod??czone i nie zamkn?? aplikacj? Pangu podczas jailbreak dzia?a. Ten etap mo?e trwa? do 15 protokó?.

10. Zrestartowa? urz?dzenie iOS b?dzie wielokrotnie, ale po zako?czeniu, wówczas urz?dzenie jest w pe?ni jailbreak. Razem setted w kroku 7 zostan? przywrócone do ustawiana automatycznie i Cydia jailbreak app store b?dzie na ekranie g?ównym iOS.

Mo?esz zainteresowany:
Jak jailbreak iOS 7.1.x z Pangu dla Mac
Jak przywróci? utracone dane po jailbreak

Przycisk udost?pniania