avi do iMovie

?atwe Rozwi?zanie Importowanie AVI do iMovie

P: Moja AVI odtwarzane p?ynnie w QuickTime, ale “szary z” w oknie importu, wi?c nie mog?em zaimportowa? do iMovie.
P: Po zaimportowaniu pliku AVI do iMovie, ale nic showes si? na ekranie.

Mo?e masz problemy z importem wideo AVI do iMovie powy?ej? Tak, tutaj jest proste rozwi?zanie do konwersji AVI do iMovie obs?ugiwane przy u?yciu formatu Video Converter for Mac. Po covnersion, mo?na importowa? do iMovie HD, iMovie 07, iMovie 08, iMovie 09 i iMovie 11 bez ?adnych problemów.

Krok 1: Import plików avi Mac Video Converter

Uruchomi? program po prostu ?ci?gni?ty powy?ej, Opór & upu?ci? pliki AVI do g?ównego interfejsu bezpo?rednio. Przy okazji, konwersj? jest równie? dost?pna tutaj, s? dopuszczone do importu wielu plików w jednym czasie.

Krok 2: Wybierz format wyj?ciowy dla iMovie

Wybiera? “iMovie” jako format wyj?ciowy. Program ju? zoptymalizowane ustawienia wideo dla iMovie. Filmy wyj?ciowe mo?e ?wietnie wygl?da na iMovie.

Krok 3: Zacznij AVI do konwersji iMovie

Kliknij “Konwertowa?” przycisk i rozpocz?? konwersj?. Potem, mo?na importowa? do iMovie plików wyj?ciowych (iMovie 11/iMovie 09/iMovie 08/iMovie HD).

Krok 4: Import do iMovie plików konwertowane

Uruchomi? iMovie, z menu Plik, wybierz polecenie Importuj > Kino, przejd? do folderu, w którym filmy zapisywane s? wyj?cie AVI. Wybierz pliki, a nast?pnie kliknij przycisk “Import”.

Pobierz za darmo Video Converter dla Windows
Pobierz za darmo Video Converter for Mac

Przycisk udost?pniania

  • techmaybe

    Aby pomyolnie importowa? AVI do iMovie, trzeba przekonwertowa? AVI do iMovie obs?ugiwane formaty wideo, jak MPEG-4. Przekonwertowa? AVI do iMovie obs?ugiwane pot??ny AVI do iMovie konwerter MPEG-4 – Avdshare Video Converter jest zalecane dla Ciebie.

  • centdian

    Aby pomyolnie importowa? AVI do iMovie, trzeba przekonwertowa? AVI do iMovie obs?ugiwane formaty wideo, jak MPEG-4. Przekonwertowa? AVI do iMovie obs?ugiwane pot??ny AVI do iMovie konwerter MPEG-4 – Avdshare Video Converter jest zalecane dla Ciebie.