S?owo

Jak odzyska? utracone lub usuni?te z dokumentów programu Word

Powinny zosta? usuni?te swój decuments Microsoft Word przez pomy?k? przed, czy twoja ma?a siostrzenica zrobi? to za Ciebie. Wygl?da na to, ?e ci? opu?ci?, ale komputer prawdopodobnie ma ?lady po nich gdzie? na dysku twardym. Przy odpowiednim sposobie, Odpowiednie narz?dzia, jeste? w stanie je odzyska?. Oto przewodnik, jak odzyska? usuni?te dokumentu Word z dysku twardego.

Dwa sposoby, aby odzyska? utracone lub usuni?te dokumentu programu Word

Metoda pierwsza: Je?li opcja Zawsze twórz kopii zapasowej jest wybrana, tam mo?e by? kopia zapasowa pliku. Aby znale?? kopi? zapasow? pliku, wykonaj nast?puj?ce kroki:

1. Znajd? folder, w którym ostatnio zapisany brakuj?cy plik.
2. Wyszuka? pliki z rozszerzeniem. Rozszerzeniem nazwy pliku WBK.
3. Nast?pnie uruchom program Word i otwórz je.

Metoda druga: Stosowanie Data Recovery Software jest drugi sposób, aby odzyska? utracone lub usuni?te dokumentu programu Word, który jest równie? zalecane. Profesjonalne odzyskiwanie dokumentów s?owo jest bardzo szybki w znalezieniu i odzyskaniu utraconych lub usuni?tych dokumentów i ?atwy w u?yciu, nie trzeba ?adnych specjalnych umiej?tno?ci technicznych i odzyskiwania danych.

Pobierz wersj? i zainstalowa? szlak, istnieje wersja Windows i Mac wersja.

Etapy odzyskiwania skasowanych Dokument programu Word

Krok 1: Uruchom program i wybierz tryb odtwarzania, aby rozpocz??

Zainstalowa? Wondersahre Odzyskiwanie danych na komputerze i uruchomi? program, wybierz tryb "odzyskiwania utraconych plików", aby rozpocz?? odzyskiwanie.

dokument s?owo odzysku

Krok 2: Skanuj dysk twardy, aby znale?? utracone pliki

Mo?esz zobaczy? list? wszystkich dysków twardych w komputerze. Wybierz miejsce, w którym oryginalny zapisany dokument s?owo i kliknij przycisk "Start", aby rozpocz?? skanowanie komputera w poszukiwaniu utraconych plików.

Odzyska? dokument programu word

Krok 3: Odzyskiwania skasowanych dokument Word

Program wy?wietla wszystkie znalezione pliki, po zeskanowaniu, zostan? one posortowane wed?ug kategorii. Mo?esz przegl?da? zawarto?? dokumentów programu Word przed odzyskaniem. Nast?pnie znale?? dokumentu programu Word, który chcesz i kliknij przycisk "Odzyskaj".

Odzyskiwanie usuni?tych dokumentów programu word

Uwaga: Czy znowu nie zapisa? odzyskane pliki Word na oryginalnym miejscu. Znajd? inn? partycj? lub dysk zewn?trzny do ich przechowywania, odp?atnie bezpiecze?stwa.

Przycisk udost?pniania