przekonwertowa? flv do mp4

Jak konwertowa? FLV/F4V do MP4 za darmo na Win / Mac

FLV i F4V s? dwa ró?ne formaty plików wideo, które by?y znane jako Flash Video. Zazwyczaj s? one wykorzystywane jako pojemnik do dostarczania wideo przez Internet. Filmy, które ogl?da?em w Internecie s? zazwyczaj w formacie FLV lub F4V. Z jakiego? freeware, mo?na ?atwo pobra? te filmy online do komputera.

Jednak, FLV nie jest obs?ugiwany przez wiele smartfonów i tabletów, takich jak iPhone, iPod, iPad, HTC telefony itp.. Wi?c potrzebujemy rozwi?zania do konwersji FLV na MP4, jak MP4 jest kompatybilny z niemal wszystkich przeno?nych urz?dze?.

Poka?emy 2 sposoby konwertowania FLV/F4V do MP4 za darmo

Metoda 1: Jak przekonwertowa? FLV na MP4 z hamulcem r?cznym

Hamulec r?czny jest znanym open source wideo transkoder, to obs?uguje prawie wszystkie formaty wideo, wej?cie i wyj?cie w MP4 i MKV. I mo?na go uruchomi? na wielu platformach, (Okna, Mac i Linux). Teraz wykonaj kroki.

1. Pobierz formularz hamulec r?czny tutaj i zainstalowa? go.
2. Uruchom program i kliknij "?ród?o" > "Otwórz plik", wybra? plik FLV, który chcesz przekonwertowa?.
3. Kliknij "Przegl?daj", Aby wybra? ?cie?k? docelow? na komputerze.
4. Wybierz "MP4"W Output Settings. Na prawo od programu, mo?na wybra? ustawie? dla urz?dzenia lub uniwersalny.
5. Kliknij "Pocz?tek"Na górze, czeka? na zako?czenie procesu konwersji.

Hamulec r?czny

Metoda 2: Jak przekonwertowa? FLV do MP4 za pomoc? VLC Media Player

VLC jest bezp?atny i otwarty projekt ?ród?owy. Jest wieloplatformowy (Okna, Mac i Linux) odtwarzacz multimedialny i ramy, które odtwarza pliki najbardziej multimedialnych, jak równie? DVD, Audio CD, VCD, i ró?ne filmy.

I to jest równie? prosty konwerter wideo, pomog? nam transkodowanie plików FLV.
1. Kliknij tutaj ?ci?gn?? VLC Media Player.
2. Kliknij Mediów Menu na górze VLC, wybiera? Konwersja / Sava.
3. Wybierz plik, klikaj?c "Dodaj ..."Przycisk na karcie plik i kliknij przycisk" Konwertuj / Zapisz "na dole.
4. Kliknij menu rozwijane i wybierz Wideo - H.264 + MP3 (MP4) profil z listy. Nast?pnie kliknij "Przegl?daj"Przycisk, przejd? do pliku MP4, gdzie ma by? zapisany.
5. Kliknij "Pocz?tek"Przycisk i czeka? na proces konwersji gotowego.

vlc-flv konwersja

Alternatywa

Video Converter Ultimate - Shareware przeznaczony do konwersji plików wideo i DVD, nagra? film na DVD i pobra? wideo online, filmy transferu bezprzewodowe do urz?dze? przeno?nych.

Przycisk udost?pniania