W??czanie opcji dla programistów ukryte samsung galaxy s4

Jak w??czy? debugowanie USB w urz?dzeniu z systemem Android

Gdy chcesz miga?, korze?, Kopia zapasowa, uaktualni? lub odzyskiwania skasowanych danych z urz?dzenia z systemem Android, trzeba najpierw w??czy? debugowanie USB. Jest to w celu po??czenia i komunikacji z urz?dzenia z systemem Android. Tryb debugowania USB jest wy??czone dla ka?dego nowego urz?dzenia marki domy?lnie, aby unikn?? niezamierzonych zmian w urz?dzeniu. Ale trzeba go w??czy? r?cznie na proces rozwoju Android. Dla ró?nych wersji Android OS, b?d? ró?ne konfiguracje, aby w??czy? tryb debugowania USB. I ten poradnik poka?e jak go w??czy?.

Dla Androida 2.3 lub wcze?niej

Ustawienia> Aplikacje> Rozwój> Debugowanie USB

2.3.6 debugowanie USB

Dla Androida 3.0 Do 4.1

Ustawienia> Opcje deweloperów> Debugowanie USB

4.1.2 debugowanie USB

Dla Androida 4.2 lub nowsza

1. Otwarte Ustawienia > O > Numer kompilacji na swoim telefonie lub tablecie z systemem Android.

USB debugowanie-4.2.2-1

Uwaga:

  1. Je?li posiadasz Samsung Galaxy S4, Uwaga 8.0, Zak?adka 3 lub jakiekolwiek inne urz?dzenie Galaxy z Androidem 4.2, Otwarte Ustawienia > Wi?cej zak?adka > O i dotknij go.
  2. Je?li masz Galaxy S5, Uwaga 3 lub dowolne urz?dzenie Galaxy z Androidem 4.3 lub pó?niej, sprawdza? Ustawienia > Ogólny > O.

2. Teraz wybierz numer kompilacji na 7 czasy. Nast?pnie pojawi si? wiadomo?ci "Jeste? teraz deweloper!"Lub" Tryb dewelopera zosta? w??czony ".

W??czanie opcji dla programistów ukryte samsung galaxy s4

3. Powrót do g?ównej Ustawienia menu i teraz b?dziesz móg? zobaczy? Opcje deweloperów. Dotknij go i zaznacz pole z przodu Debugowanie USB aby umo?liwi?.

Przycisk udost?pniania

  • dobzselaci

    Dzi?ki.
    wiele, many thanks 🙂