Samsung_Galaxy_S4

Najprostszym sposobem, aby cieszy? si? filmu DVD z Samsung Galaxy S4

Gdy masz Samsung Galaxy S4, My?l?, ?e musi by? inspirowane przez jego 5,0-calowy ekran dotykowy 1080P & 2600mAh. Z 13 MP z ty?u kamery i wbudowany 16G/32G przechowywania, Samsung Galaxy S4 to pot??ne centrum multimedialne. Mo?esz go u?y?, aby strzela? ró?ne zdj?cia & filmy, korzysta? z ?adnych filmów Blu-ray/DVD nigdzie. Je?li chcesz umie?ci? swój ulubiony film DVD do Galaxy S4, My?l?, ?e b?dzie z nim tak rozczarowany. Poniewa? nie mo?na odtwarza? p?yty DVD lub folderów bezpo?rednio.

Ale teraz, nie musisz martwi? si? o to. Ten przewodnik ma zamiar rozwi?za? problem. Co powinni?my zrobi?, to po prostu konwersji p?yt DVD do filmu dla Galaxy S4 z Wondershare Video Converter Ultimate. Przed pe?nym start, zróbmy pewne przygotowania.

1. Galaxy S4 obs?ugiwany format wideo: MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263
2. Film DVD: Twój ulubiony film DVD, bez wzgl?du na p?yty DVD, DVD folder lub plik obrazu ISO DVD
3. Video Converter Ultimate: Pot??ny konwerter wideo zintegrowane ze wszystkimi funkcjami wymiany, takie jak wideo & Konwersji DVD, edycji wideo, palenie, Pobieranie filmów i stron internetowych itp..

Pobierz Video Converter Ultimate i zainstalowa? go

Jak przekonwertowa? film DVD do Galaxy S4 z 3 kroki?

Krok 1, zaimportowa? ?ród?a DVD do tego programu
W?ó? p?yt? DVD do komputera, i uruchomi? wideo Converter Ultimate. Kliknij “Obci??enie DVD” przycisk, aby rozpocz?? przesy?anie plików. Mo?na równie? konwertowa? do domu bez p?yty DVD, za pomoc? plików ISO, Folder lub DVD.

Krok 2, Wybierz format wideo jako format wyj?ciowy
Kliknij format wyj?ciowy i wybierz ??dany format z listy rozwijanej. Kliknij i wybierz Galaxy S4 jako format wyj?cia wideo.

Krok 3, Zgra? film DVD do Galaxy S4
Ostatnim krokiem jest po prostu klikn?? przycisk "Convert", aby konwertowa? film DVD do formatu wideo MP4. teraz, mo?na odpocz?? i czeka? na zako?czeniu konwersji. Po zako?czeniu konwersji, mo?na po??czy? z komputerem Galaxy S4, i przenie?? przekonwertowany film do niego dla przyjemno?ci.

Przycisk udost?pniania