iOS - 8

Jak obni?y? iOS 8 beta iOS 7.1.1

Apple wyda?o iOS 8 beta dla deweloperów. Mo?e masz zainstalowany, ale okaza?o si?, ?e zbyt buggy, ?e nie mo?na sta?. Nast?pnie Chcesz wróci? do iOS 7.1.1. Faktycznie, obni?amy z iOS 8 do iOS 7 jest bardzo proste. Wystarczy post?powa? zgodnie z poni?szymi instrukcjami.

Spowoduje utrat? wszystkich danych

Przed rozpocz?ciem, musisz wiedzie?, ?e stracisz wszystkie dane z iOS 8 i nie mo?na przywróci? urz?dzenie z iOS 8 kopii zapasowej na iOS 7. Oznacza to, ?e je?li masz tylko iOS 8 Kopia zapasowa, nie mo?na go u?ywa? do przywracania urz?dzenia po obni?amy. Ale je?li masz starsz? kopi? zapasow? iCloud lub iTunes z iOS 7, b?dziesz w stanie przywróci? mu. Wi?c upewnij si?, ?e masz kopi? zapasow? wa?nych danych z iTunes lub iCloud.

Jak obni?y? iOS 8 beta iOS 7.1.1

1. Pobra? properiOS 7.1.1 IPSW plik firmware dla urz?dzenia tutaj.

2. Pod??cz urz?dzenie do komputera i uruchomi? najnowsz? wersj? programu iTunes.

3 Przytrzymaj wci?ni?ty klawisz Shift (w systemie Windows) i kliknij przycisk Przywró?, podczas gdy u?ytkownicy Mac przytrzymaj klawisz Alt lub Option.

Przywracanie iphone

4. Przegl?daj i wybierz IOS 7.1.1 IPSW plik firmware pobrany wcze?niej i kliknij przycisk 'open'.

5. Urz?dzenie b?dzie teraz przywróci? do iOS 7.1.1. Proces przywracania mo?e potrwa? oko?o 10-15 protokó?. Po zako?czeniu, urz?dzenie zostanie obni?ony z iOS 8 beta iOS 7.

6. Je?li masz iOS 7 Kopia zapasowa, mo?esz przywróci? z niej urz?dzenie.

Uwaga:

1. Apple zamkn?? okno podpisywania jakiegokolwiek oprogramowania pod iOS 7.1.1. Wi?c nie da si? wróci? do iOS 7.0.6 lub poni?ej, tylko iOS 7.1.1.

2. Je?li jailbreak i aktualizacj? do iOS 8 beta, stracisz jailbreak. Je?li chcesz jailbreak po obni?amy, Mo?e chcesz przeczyta? te: Jak jailbreak iOS 7.1.1 z Pangu w systemie Windows lub Mac.

Przycisk udost?pniania

  • Markw

    Polecam materia? o tym jak zrobi? prosty i skuteczny downgrade z iOS 8 do iOS 7 download.net.pl/downgrade-z-ios-8-do-ios-712/n/4758/