Nexus-10

Jak konwertowa? Blu-ray do Nexus 10

Ten poradnik jest o tym, jak zgra? & konwertowa? Blu-ray do Nexus 10 z najprostszym & Najbardziej skutecznym sposobem. I ca?y przewodnik mo?e kompresowa? tylko 3 kroki, je?li nie jeste? tak uzale?nion? do parametrów wyj?cia wideo. Ale poka?? ci niektóre zaawansowane ustawienia podczas kroki zamierza.

Przed ostatecznym start, powinni?my zrobi? co? jasnego.

 

  1. Ogniwo 10: tych rzeczy ma 10.1 cala ekran dotykowy z 2560*1600 pikseli, 16G i 32G pami?ci wewn?trznej i gniazdo kart SD nie. Oczywi?cie Nexus 10 mo?e zapewni? Pa?stwu najlepsze wra?enia podczas ogl?dania filmów w historii. Jednak przechowywania jest ograniczona, prosimy nie przesy?a? za du?o w nim film HD.
    Ogniwo 10 obs?uguje te formaty video: 1080P MP4/H.264/DivX/WM
  2. Komputer: potrzebny jest komputer z Blu-ray kierowcy, Bez wzgl?du na jeden wewn?trzny lub zewn?trzny. A tak?e maj? bezp?atn? przechowalni? który wi?kszy ni? 20G na dysku twardym.
  3. Blu-ray source film: Podr?cznik ten jest bezu?yteczny bez pi?knym ?ród?a Blu-ray filmu. Folder Blu-ray na dysk twardy lub p?yt? Blu-ray, obie mog? by? obs?ugiwane przez Blu-ray Ripper.
  4. Blu-ray Ripper: niezb?dne narz?dzia do zgrywania & przekonwertowa? swój ulubiony film Blu-ray do wideo HD lub wspólnego z ró?nych formatów, jak MKV, MP4, AVI itp..

Dobrze, je?li masz wszystkie przygotowania, przejd?my ostateczny start.

Krok 1, Import ?ród?a Blu-ray film na Blu-ray Ripper

Uruchom Blu-ray Ripper, Kliknij "Za?aduj BD", Aby znale?? ?ród?o Blu-ray film i zaimportowa? go do programu. BTW, mo?esz te? klikn?? "Obci??enie DVD", Aby zaimportowa? film DVD. Po obci??eniu, mo?na wybra? wyj?cia napisów, audio i k?t, pod warunkiem, je?li p?yta.

Krok 2, Wybierz profil wyj?cia wideo

Kliknij "Profil"Drop-down-list, wybierz jeden profil jako wyj?ciowego formatu wideo. Jak ju? wspomnieli?my, ?e Nexus 10 Wsparcie MP4/H.264/DivX/WM wideo do 1080p. Wi?c mo?na wybra? "HD MPEG-4 H.264"W"HD Video"Jako format wyj?cia wideo. Dostosuj "Video Quality" i "jako?? d?wi?ku" jako wysoki dla lepszej jako?ci obrazu wyj?ciowego.

Ustawienia zaawansowane: Je?li trzeba niestandardowe parametry wyj?cia wideo, mo?na klikn?? "Ustawienia" przycisk obok "Profil"Drop-down-list?, aby rozpocz?? zaawansowane ustawienia. Mo?esz ustawi? kodek wideo, Rozmiar wideo, Bit Rate, Proporcje, kodek audio, itd..

Krok 3, Pru? & konwertowa? Blu-ray do Nexus 10

Dobrze, teraz, po prostu kliknij "Konwertowa?"Przycisk w prawym dolnym rogu, aby uzyska? rozpocz?cia konwersji. Po zako?czeniu konwersji, po prostu trzeba znale?? wyj?cie HD wideo, i pod??czy? Nexus 10 z komputera, w??czy? "pami?ci masowej USB"Tryb na Nexus 10, umie?ci? film na swoim Nexus 10. I mo?na cieszy? si? ulubiony film Blu-ray z Nexus 10 nigdzie.

Zwi?zane przypomnienie: Jak konwertowa? DVD do Nexus 10

Przycisk udost?pniania