Jak konwertowa? DVD do formatu MP4

Jest to prosty poradnik o tym, jak do konwersji DVD do formatu MP4. Je?li chcesz cieszy? si? ulubionymi filmami DVD z urz?dze? przeno?nych, Wierz?, ?e przewodnik jest w?a?nie to, czego potrzebujesz.

Jak wiemy,, MP4 jest wysoce kompatybilny z popularnych urz?dze? przeno?nych takich jak iPhone, iPod, iPad, Telefonów z systemem Android, Kindle Fire, itd.. Podczas zgrywania DVD do formatu wideo MP4 i przeniesienie do telefonów komórkowych lub tabletek, ?wietne DVD Ripper z doskona?? jako?ci? obrazu wyj?ciowego mo?e to konwersja si? znacznie wi?cej przyjemno?ci. Tak wi?c przed rozpocz?ciem konwersji, Polecam Ci ten DVD do MP4 Converter, aby zgra? film do MP4.

Jak konwertowa? DVD do formatu MP4 z hamulcem r?cznym

Hamulec r?czny jest dobry s?ynny narz?dzie darmowy konwerter wideo. Z nim, mo?na ?atwo przekonwertowa? niezabezpieczona DVD do formatu MP4 lub MKV.

Hamulec r?czny

Krok 1: Pobierz z hamulca r?cznego tutaj. Uruchom go.
Krok 2: Import DVD poprzez klikni?cie “?ród?o” -> “Otwórz folder”, nast?pnie wybierz DVD.
Krok 3: Przegl?daj i wybierz ?cie?k? docelow? przekonwertowany plik MP4.
Krok 4: Wybierz MP4 w Output Settings. Lub mo?na wybra? kilka ustawie? na prawo narz?dzia.
Krok 5: Kliknij “Pocz?tek” i czeka? na proces konwersji gotowego.

Jak zgra? DVD do MP4 chronionych z Wideo Converter Ultimate

Z hamulcem r?cznym, mo?na radzi? sobie w wi?kszo?ci sytuacji. Ale s?aby w zabezpieczonych p?yt DVD. W tym przypadku, musisz u?y? innego oprogramowania DVD Ripper, jak WinXDVD (Zobacz tak?e: Najlepszy 7 Darmowe Rippers DVD i Top 5 Free DVD Ripper Mac ).

Tutaj u?ywamy Wideo Converter Ultimate dla instrukcji.

Krok 1: ?ród?o import DVD
W?ó? p?yt? DVD do nap?du DVD i kliknij “Obci??enie DVD” przycisk, aby za?adowa? DVD.

Krok 2: Wybierz profil wyj?ciowy
Kliknij i wybierz MP4 w ustawieniach wyj?ciowych po prawej stronie okna.

Konwersja dvd do mp4

Krok 3: Zacznij DVD do konwersji MP4

Wybierz ?cie?k? wyj?cia na przekonwertowany plik wideo. Nast?pnie kliknij najwi?kszym “Konwertowa?” przycisk, aby rozpocz?? konwersji DVD do MP4 i w krótkim czasie b?dzie gotowy. Po konwersji, mo?na pobra? pliki wideo szybko przez klikni?cie “Otwórz folder”.

Jak gra? na Xbox plików MKV 360

Plików MKV maj? ?wietn? jako?? obrazu, jak dobre, jak Blu-ray. Mo?emy pobra?. Pliki mkv z Internetu, lub zgra? niektóre p?yty Blu-ray do mkv plików przez narz?dzie Blu-ray Ripper, takich jak MakeMKV.

I wiemy, Xbox 360 to tak?e dobry odtwarzacz multimedialny na odtwarzanie 720p i 1080p w formacie AVI, MP4, WY?YWIENIE, WMV, itd.. Bez wsparcia formacie MKV. Wi?c je?li masz tylko ?ci?gn??em MKV HD video z Internetu lub zgrywanie p?yt Blu-ray. Masz jeszcze jedn? rzecz do zrobienia przed ogl?dania filmów MKV na Xbox 360: Konwersja plików MP4, H.264, MKV, aby najpierw.

Jak przekonwertowa? MKV do gry na konsol? Xbox 360 za darmo

Krok 1: Pobierz i zainstaluj hamulec r?czny, Freemake lub inne darmowe konwertery wideo. Zaimportowa? pliki mkv do programu.

rip mkv to mp4

Krok 2: Wpisz miejsce docelowe przekonwertowanych plików wideo. Oczywi?cie mo?na klikn?? "Browse’ i zidentyfikowa?.

Krok 3: Wybierz H.264 MP4 jako profil wyj?ciowy.

rip mkv to mp4

Krok 4: Kliknij przycisk "Start", aby rozpocz?? MKV do konwersji MP4.

Krok 5: Umie?ci? przekonwertowany plik wideo na konsol? Xbox 360 i gra? na nim.

Alternatywa

Video Converter Ultimate - Optymalizacja dla Xbox 360, 1-kliknij, aby konwertowa? filmy MKV, nie tylko konwerter wideo, DVD Ripper, ale tak?e nagrywarka DVD, YouTube downloader.

Jak konwertowa? FLV/F4V do MP4 za darmo na Win / Mac

FLV i F4V s? dwa ró?ne formaty plików wideo, które by?y znane jako Flash Video. Zazwyczaj s? one wykorzystywane jako pojemnik do dostarczania wideo przez Internet. Filmy, które ogl?da?em w Internecie s? zazwyczaj w formacie FLV lub F4V. Z jakiego? freeware, mo?na ?atwo pobra? te filmy online do komputera.

Jednak, FLV nie jest obs?ugiwany przez wiele smartfonów i tabletów, takich jak iPhone, iPod, iPad, HTC telefony itp.. Wi?c potrzebujemy rozwi?zania do konwersji FLV na MP4, jak MP4 jest kompatybilny z niemal wszystkich przeno?nych urz?dze?.

Poka?emy 2 sposoby konwertowania FLV/F4V do MP4 za darmo

Metoda 1: Jak przekonwertowa? FLV na MP4 z hamulcem r?cznym

Hamulec r?czny jest znanym open source wideo transkoder, to obs?uguje prawie wszystkie formaty wideo, wej?cie i wyj?cie w MP4 i MKV. I mo?na go uruchomi? na wielu platformach, (Okna, Mac i Linux). Teraz wykonaj kroki.

1. Pobierz formularz hamulec r?czny tutaj i zainstalowa? go.
2. Uruchom program i kliknij "?ród?o" > "Otwórz plik", wybra? plik FLV, który chcesz przekonwertowa?.
3. Kliknij "Przegl?daj", Aby wybra? ?cie?k? docelow? na komputerze.
4. Wybierz "MP4"W Output Settings. Na prawo od programu, mo?na wybra? ustawie? dla urz?dzenia lub uniwersalny.
5. Kliknij "Pocz?tek"Na górze, czeka? na zako?czenie procesu konwersji.

Hamulec r?czny

Metoda 2: Jak przekonwertowa? FLV do MP4 za pomoc? VLC Media Player

VLC jest bezp?atny i otwarty projekt ?ród?owy. Jest wieloplatformowy (Okna, Mac i Linux) odtwarzacz multimedialny i ramy, które odtwarza pliki najbardziej multimedialnych, jak równie? DVD, Audio CD, VCD, i ró?ne filmy.

I to jest równie? prosty konwerter wideo, pomog? nam transkodowanie plików FLV.
1. Kliknij tutaj ?ci?gn?? VLC Media Player.
2. Kliknij Mediów Menu na górze VLC, wybiera? Konwersja / Sava.
3. Wybierz plik, klikaj?c "Dodaj ..."Przycisk na karcie plik i kliknij przycisk" Konwertuj / Zapisz "na dole.
4. Kliknij menu rozwijane i wybierz Wideo - H.264 + MP3 (MP4) profil z listy. Nast?pnie kliknij "Przegl?daj"Przycisk, przejd? do pliku MP4, gdzie ma by? zapisany.
5. Kliknij "Pocz?tek"Przycisk i czeka? na proces konwersji gotowego.

vlc-flv konwersja

Alternatywa

Video Converter Ultimate - Shareware przeznaczony do konwersji plików wideo i DVD, nagra? film na DVD i pobra? wideo online, filmy transferu bezprzewodowe do urz?dze? przeno?nych.

Jak importowa? pliki MTS/M2TS do Final Cut Pro za darmo na Mac

Jako pliki MTS nie mog? by? uznane przez Final Cut Pro, , który zosta? z?apany przez kamery wysokiej rozdzielczo?ci. Co nale?y zrobi?, aby rozwi?za? ten problem? Ten poradnik nauczy Ci?, jak importowa? filmy HD z kamery do FCP do dalszej edycji na Mac OS X.

Co to jest plik MTS

Format MTS jest powszechne w wysokiej rozdzielczo?ci (HD) Format wideo stosowany g?ównie w kamery HD, takich jak Sony,, Kanon, Panasonic i JVC. Dok?adniej, to jest rozszerzenie pliku AVCHD (Advanced Video Coding High Definition) wideo. Import do komputera po, poka?e si? M2TS.

MTS ogó? przyjmuje kodowanie wideo H.264 oraz AC-3 Audio Coding, i obs?uguje 1080i i 720p, z pe?nym standardzie HD 1920 x 1080/1440 x 1080 dla rozdzielczo?ci. Jednak, niektóre pliki AVCHD nie s? kompatybilne z narz?dziami takimi jak Kompresor mac, iMovie i FCP itp.. Musimy konwertowa? MTS do MOV MP4 pierwszy, które s? Apple Quicktime wspólny format edytowalny.

Jak konwertowa? do MP4 MTS/M2TS dla Final Cut Pro za darmo

Je?li plik wideo MTS nie jest rozpoznawalny przez Final Cut Pro, b?dziesz potrzebowa? narz?dzi do kodowania video converter MTS do MOV lub MP4.

Hamulec r?czny Jest to dobry wybór. To wideo transkoder open source. Mo?na go u?ywa? do konwersji plików do formatu MP4 MTS, a nast?pnie zaimportowa? je do FCP do edycji.

import-mts do fcp-hamulec r?czny

Konwersja MTS do QuickTime MOV na Mac

Jako hamulca r?cznego nie mo?e wyj?cie formacie MOV. Tak, je?li chcesz format wyj?ciowy MOV, trzeba innego programu. Video Converter Ultimate jest moja rekomendacja. Zapewnia kompleksowe us?ugi konwertowa? MTS/M2TS MOV bez utraty jako?ci, który jest kompatybilny ze wszystkimi wersjami systemu Mac OS X(Mountain Lion i Mavericks), iMovie, i Final Cut Pro, itp.. To mo?e rozwi?za? problem i kompatybilny zaoszcz?dzi? swój cenny czas.

Ten poradnik poka?e Ci, jak do konwersji plików MTS do MOV na pc.

Krok 1: Zainstaluj i uruchom Video Converter Ultimate, Import plików MTS.

Po uruchomieniu programu, musisz wej?? w “Konwertowa?” Domy?lnie interfejs. Nast?pnie, mo?na przej?? do “Plik” menu, , a nast?pnie wybierz “Za?adowa? pliki multimedialne ...” mo?liwo?? importowania plików wideo MTS, lub kliknij “+” przycisk w lewym dolnym rogu, aby przegl?da? i dodawa? pliki, które chcesz z kamery HD. Jednak, Najprostszym sposobem jest bezpo?rednio przeci?gn?? & upu?ci? pliki do programu MTS.

Krok 2: Wybierz format wyj?ciowy

Kliknij podwójn? strza?k? w gór? na dole okienka tego programu, aby otworzy? list? format wyj?ciowy. tutaj, Dost?pne formaty wyj?ciowe s? dobrze skatalogowane jako: Urz?dzenia, Redagowanie, HD & 3D, Udost?pnianie WWW, Wideo i audio. Kliknij “Redagowanie” Kategoria wybierz FCP a s? te? ma iMovie, iDVD i inne oprogramowanie do edycji profilu.

Krok 3: Zacznij Konwersja MTS do MOV

Kliknij “Konwertowa?” przycisk w prawym dolnym rogu programu, aby rozpocz?? konwersji MOV MTS. W trakcie post?pu konwersji, mo?na ?atwo kontrolowa? poprzez anulowanie pauzy lub. Gdy bramka konwersji, mo?na import skonwertowanych plików MOV do FCP do edycji.

Jak gra? wideo WMV na Mac OS X

Ogl?da?. Wmv filmy na komputerze Mac by?oby niepokoj?ce rzeczy z tak wielu filmów w internecie s? w formacie WMV.. Jako standardowego formatu wideo na komputerze z systemem Windows, wmv wideo nie jest obs?ugiwany przez Mac. Przez konwersj? wideo do wmv. Mp4 lub mov., mo?emy gra? WMV na Mac, zarz?dzanie w iTunes, edytowa? w programie iMovie, itd..

Nie mo?na odtworzy? filmów WMV na Mac

WMV to jeden z najbardziej powszechnych formatów wideo on-line. Wiele segmentów danych wideo w formacie WMV s?. Program Windows Media Player jest ju? zaniechana i nieobs?ugiwany produkt dla komputerów Macintosh. Musimy wi?c znale?? inny sposób, aby odtwarza? filmy przez QuickTime wmv.

2 Sposoby gry wideo WMV na Mac

Metoda 1: Programu Windows Media Components dla QuickTime

Z programu Windows Media Components dla QuickTime przez Flip4Mac, mo?na odtwarza? pliki Windows Media (.wma oraz. wmv) bezpo?rednio w programie QuickTime Player i Windows Media przegl?da? tre?ci w Internecie za pomoc? przegl?darki internetowej.

Zosta? zoptymalizowany dla Power Mac G4 i G5 oraz komputerów Intel i obs?uguje odtwarzanie wysokiej rozdzielczo?ci plików wideo Windows Media.

Poprzez zakup uaktualnienia bezpo?rednio z Flip4Mac, mo?na importowa? pliki Windows Media do edycji i tworzenia plików Windows Media do dystrybucji. Aby dowiedzie? si? wi?cej o tych zaawansowanych funkcji.

Pobierz darmow? wersj?

Metoda 2: Przekonwertowa? WMV do MP4/MOV do odtwarzania na komputerze Mac

Jak wbudowany odtwarzacz wideo na Mac QuickTime obs?uguje mp4 i mov bardzo dobrze, wi?c mo?e po prostu trzeba przekonwertowa? WMV do formatu mp4 lub mov, nast?pnie odtworzy? konwersji wideo z QuickTime.

Video Converter Ultimate for Mac to dobry wybór, z doskona?? wydajno?? w konwersji WMV: super szybko?? konwersji, mniej strat jako?ci obrazu i ?atwy w u?yciu interfejs, itp.. Obs?uguje wszystkie konwersji wideo na komputerze Mac, w tym konwersja WMV MOV, MP4, iTunes, iMovie, itd..

Jak przekonwertowa? WMV do MP4/MOV na Mac

Krok 1: Uruchom konwerter wideo i przeci?gnij i upu?? pliki wideo do aplikacji

Opór & upu?ci? pliki audio lub wideo do programu. Lub przejd? do “Plik” menu, wybiera? “Dodaj wideo / audio” aby znale?? pliki, które chcesz doda?.

Krok 2: Ustawi? format wyj?ciowy

Istnieje kilka zoptymalizowanych ustawie? przewidziane dla iPhone, iPad, iPod, iMovie i wi?cej, wybra? jedno z urz?dze? Apple, jako format wyj?ciowy, pliki wyj?ciowe mog? by? automatycznie dodawane do iTunes po konwersji wideo.

Krok 3: Kliknij przycisk Konwertuj, aby rozpocz?? konwersj? WMV Mac

Kliknij “Konwertowa?” przycisk, aby rozpocz?? konwersji wideo, a nast?pnie mo?na po prostu napi? si? kawy. Video Converter mo?e obs?ugiwa? reszt? za Ciebie.

Porady: Mo?na równie? ustawi? “Po konwersji, wy??cz komputer”, Nast?pnie aplikacja mo?e automatycznie wy??czy? komputer Mac przy zako?czeniu konwersji.

Jak gra? MKV wideo na Nexus 7 ( 2013 & 2012 )

Nexus 7 2III generacji jest doskona?e i oszcz?dne tabletka. Jego wielki 1,920 x 1,200 Panel LCD IPS daje wspania?? przyjemno?? wizualn?. Ogniwo 7 Wsparcie MPEG4, H.263, H.264 oraz DivX. I mo?na te? gra? w mkv, WY?YWIENIE, AVI, itd.. poprzez zainstalowanie aplikacji odtwarzacza wideo, takich jak MX Player firmy Google Play lub Amazon Apps.

Wi?c na Google Nexus, s? 2 sposoby, aby ogl?da? filmy na swoim Nexus 7.

1. Zakup i pobieranie filmów z Google Play i Amazon, s? zoptymalizowane dla Androida ju?, Nexus 7 1 lub 2 generacji mo?e odtwarza? je bezpo?rednio, poniewa? u?ywanie twardych Dekodowanie, aby go odtworzy?. Ten sposób nie wymaga du?o zasobów procesora i baterii. Ale jej wad? jest can'y odtwarzania wielu formatów wideo.

2. Instalacja odtwarzacza wideo, takich jak MX Player lub Dice Player, który wykorzysta? w?asne wewn?trzne, aby odtworzy? film, nazwie "Oprogramowanie Dekodowanie". Obs?uguje prawie wszystkie formaty video, natomiast opiera si? bardziej na procesor g?ówny, zamiast dekodowania sprz?tu, i równie? potrzebuj? wi?cej energii.

Sprz?towe dekodowanie nick jest wyra?nie najlepszym rozwi?zaniem dla odtwarzania wideo, dlatego, ?e nie ma ogranicze? dotycz?cych nagrywania, jak du?a, i nie roz?adowa? akumulator tak samo, ale aby móc mie? zdolno?? do wykorzystania go, mamy do konwersji wideo do typu, który Nexus 7 obs?ugiwane.

Kroki na jak rozwi?za? problemy z odtwarzaniem i odtwarzanie plików MKV na Nexus 7

Krok 1: Pobierz i zainstaluj Wideo Converter Ultimate na komputerze

Video Converter Ultimate to pot??ne narz?dzia, które pomog? Ci wideo konwersji wideo i DVD, nawet pobieranie z YouTube & TiVo videoes i nagrywania wideo na DVD.

Krok 2: Zaimportowa? filmy, które maj? w programie

Uruchom program, i umie?ci? w nim zasobów wideo. Mo?esz ?atwo to zrobi?, kliknij przycisk "Dodaj pliki" lub "Load DVD". I mo?na równie? importowa? wideo i DVD, przeci?gaj?c pliki multimedialne bezpo?rednio do programu.

Konwersja mkv do nexus 7

Krok 3: Ustawi? profil dla Nexus 7

Musisz wybra? profil przed rozpocz?ciem konwersji. Zazwyczaj mo?na wybra? profil formatu wideo, jak MP4, AVI, WY?YWIENIE, itd.. I tutaj, mo?na wybra? profil bezpo?rednio przez wybranie modelu urz?dzenia. Jak to Video Converter Ostateczny zosta? zoptymalizowany do najbardziej popularnych urz?dze?, Smartfony i tablety.

Ogniwo 7 format wideo

Krok 4: Zacznij konwersji plików mkv do MP4

Po ustawienia wyj?cia zrobi?. Mo?esz klikn?? przycisk "Convert" najwi?kszy, aby rozpocz?? proces konwersji.

Konwersja mkv do nexus 7

Krok 5: Pod??cz urz?dzenie do komputera i przenie?? do niej filmy

Po zako?czeniu konwersji, po??czy? Nexus 7 do komputera i skopiowa? pliki wideo do urz?dzenia przez, nast?pnie mo?na ogl?da? filmy za pomoc? wbudowanego odtwarzacza wideo j?kania / app bez problemów synchronizacji zamra?ania /.

Jak gra? formatu wideo MP4 na iPadzie

Wiemy iTunes dzia?a dobrze w imporcie i odtwarzania plików wideo MP4, ale mo?e pojawi? si? b??d czasami przy próbie transferu i odtwarzania plików MP4 do iPada. W tym przypadku, trzeba przekonwertowa? plik do formatu MP4 kompatybilnym. Potem, mo?na zsynchronizowa? iPada Vidoes MP4 i ogl?da? na nim.

Jak konwertowa? pliki MP4 dla iPad z iTunes

1. Uruchom program iTunes na komputerze Mac lub.

2. Id? do “Plik” w górnym pasku menu, i wybra? “Dodaj plik do biblioteki” opcja.

Dodaj do biblioteki

3. W nowym oknie pop-up. Wybierz plik wideo MP4, ?e chcesz gra? na iPadzie. Nast?pnie iTunes zaimportowa? plik do biblioteki wideo.

film tap

4. Wybierz si? do “Kino” Zak?adka w lewym górnym rogu okna programu iTunes pod “Biblioteka” nag?ówek.

5. Kliknij na miniatur? do pliku wideo MP4 po prostu by go pod?wietli? importowanego.

Pod?wietl

6. Przejd? do menu Plik > Stwórz now? wersj? > Stwórz iPad lub Apple TV w wersji. Program iTunes teraz przekonwertowa? wybrany film w formacie, który jest kompatybilny z iPad.

konwersja mp4 do ipad

7. Po??czy? i zsynchronizowa? iPada do komputera, i konwersji wideo zostanie przeniesiony do iPada.

U?ywa? 3rd party narz?dzie do konwersji dowolnego formatu (Mkv, AVI, FLV, itd.) filmy dla iPada

Mo?na równie? wybra?, aby u?y? Video Converter do konwersji plików wideo do iPada. Na przyk?ad, Mkv, AVI, FLV, RMVB, WMV, itd.. To by?oby ?atwiejsze i szybsze ni? za pomoc? iTunes.

Uruchom Wondershare Video Converter Ultimate, Dodaj wideo w programie do, kliknij profil wyj?ciowy na prawo i wybierz iPad. Nast?pnie kliknij najwi?kszym “Konwertowa?” przycisk, aby rozpocz?? konwersji wideo iPad.

convert video for ipad

Jak Pobieranie filmów z YouTube, TiVo i Wi?cej

Wiele sposobów i narz?dzi mo?e pomóc pobra? wideo z serwisu YouTube, TiVo, z?ama? i wi?cej. I Wondershare Video Converter Ultimate równie? pozwala zrobi?, pobieranie online filmy z YouTube i innych witryn do udost?pniania wideo.

Pobieranie filmów z YouTube, TiVo i innych witryn do udost?pniania wideo

1. Wizyta YouTube lub innych stron za pomoc? przegl?darki Firefox, IE lub Chrome. Znajd? chcia?e? filmy. Nast?pnie kliknij “Pobierz” przycisk na górze filmy zacz?? pobiera? je, je?li nie zainstalowa? wtyczk? Video Download.

download youtube videos

2. Natomiast, mo?na równie? pobra? plik wideo przez skopiowa? adres URL wideo i kliknij “Dodaj adres URL” w lewym górnym rogu, wklei? adres URL w nast?puj?cym oknie. Nast?pnie kliknij “Dobrze” aby rozpocz?? pobieranie.

download youtube videos

3. Faktycznie, mo?na pobiera? filmy z YouTube w trybie wsadowym. Wizyta youtube.com w przegl?darce (IE, Firefox lub Chrome). Otwórz list? lub kana?, w tym wiele filmów, wida? szary “Pobierz wszystko” Przycisk na górze.

download youtube videos

Kliknij “Pobierz wszystko” przycisk, Program rozpocznie si? przeanalizowa? wszystkie adresy URL filmów wideo "i rozpocz?? pobieranie. B?dzie mo?na zobaczy? wszystkie filmy s? na li?cie pobierania.

Jak odtwarza? pliki avi na Nexus 7

Wielu ludzi nie spotka?em k?opoty z odtwarzaniem niektórych plików avi w zwykle. Maj? zainstalowane MXplayer lub BSplayer, ale nadal problem, poniewa? niektóre z nich nie zagra.

Mo?e stare pliki avi nie s? obs?ugiwane równie? przez tych graczy, albo co? inne. Metoda jest uniwersalna do konwersji formatu AVI do Nexus 7 natywnie formaty wideo, jak MP4. i, mo?esz zmniejszy? rozmiar obrazu i wideo, takich jak ustawi? parametry przep?ywno?ci itp. aby dopasowa? Nexus 7 lepiej, My?l?, ?e masz ?adne odtwarzanie z niego.

Konwersja AVI wideo do nexusa 7 nie jest skomplikowane. A Video Converter ( Video Converter for Mac ) mo?e to zrobi? dobrze. Ta wielka aplikacja zapewnia nam optymalne ustawienie dla Nenus 7. Nie trzeba robi? inne ustawienia r?cznie i po prostu wybra? odpowiedni profil za pomoc? jednego klikni?cia.

Najpierw pobra? wersj? testow? Video Converter ( Windows lub Mac )

Nast?pnie wykonaj poni?sze czynno?ci:

Krok 1: Uruchom program i doda? pliki AVI do konwertera

Po zainstalowaniu konwertera wideo, musisz wej?? do domy?lnego interfejsu. Nast?pnie, nacisn?? przycisk "Dodaj pliki" na lewy górny, aby doda? pliki wideo, lub mo?na bezpo?rednio przeci?gnij i upu?? pliki AVI.

Konwersja avi do nexus 7

Krok 2: Wybra? optymalne ustawienie dla Nexus 7

W prawej cz??ci oprogramowania. Kliknij zak?adk? "Device", i wybierz "OHTERS" > "Nexus 7". Oprogramowanie zosta?y zoptymalizowane ustawienie dla Nexus 7, bezpo?rednio wybra? go bez ?adnych innych ustawie? r?cznych.

Ogniwo 7 format wideoD

Krok 3: Zacznij Konwersja AVI do Nexus 7

Po wybra? format wyj?ciowy, Kliknij przycisk "Convert", aby rozpocz?? konwersj?. Po kilku minutach, b?dziesz otrzymywa? wiadomo?ci mówi?c wszystkie te zadania zosta?y zako?czone.

Konwersja AVI do nexusa 7

Krok 4: Przenosi? skonwertowane pliki wideo do Nexus 7

Mo?na szybko znale?? te pliki wyj?ciowe przez "Otwórz folder". Nast?pnie pod??cz Nexus 7 do komputera za pomoc? kabla i przeci?gnij przekonwertowane pliki w. Dobrze, cieszy? si? wspania?? tre?ci wideo teraz.

?atwe Rozwi?zanie Importowanie AVI do iMovie

P: Moja AVI odtwarzane p?ynnie w QuickTime, ale “szary z” w oknie importu, wi?c nie mog?em zaimportowa? do iMovie.
P: Po zaimportowaniu pliku AVI do iMovie, ale nic showes si? na ekranie.

Mo?e masz problemy z importem wideo AVI do iMovie powy?ej? Tak, tutaj jest proste rozwi?zanie do konwersji AVI do iMovie obs?ugiwane przy u?yciu formatu Video Converter for Mac. Po covnersion, mo?na importowa? do iMovie HD, iMovie 07, iMovie 08, iMovie 09 i iMovie 11 bez ?adnych problemów.

Krok 1: Import plików avi Mac Video Converter

Uruchomi? program po prostu ?ci?gni?ty powy?ej, Opór & upu?ci? pliki AVI do g?ównego interfejsu bezpo?rednio. Przy okazji, konwersj? jest równie? dost?pna tutaj, s? dopuszczone do importu wielu plików w jednym czasie.

Krok 2: Wybierz format wyj?ciowy dla iMovie

Wybiera? “iMovie” jako format wyj?ciowy. Program ju? zoptymalizowane ustawienia wideo dla iMovie. Filmy wyj?ciowe mo?e ?wietnie wygl?da na iMovie.

Krok 3: Zacznij AVI do konwersji iMovie

Kliknij “Konwertowa?” przycisk i rozpocz?? konwersj?. Potem, mo?na importowa? do iMovie plików wyj?ciowych (iMovie 11/iMovie 09/iMovie 08/iMovie HD).

Krok 4: Import do iMovie plików konwertowane

Uruchomi? iMovie, z menu Plik, wybierz polecenie Importuj > Kino, przejd? do folderu, w którym filmy zapisywane s? wyj?cie AVI. Wybierz pliki, a nast?pnie kliknij przycisk “Import”.

Pobierz za darmo Video Converter dla Windows
Pobierz za darmo Video Converter for Mac