Nexus 7 movie

Jak hrát MKV videa na Nexus 7 ( 2013 & 2012 )

Nexus 7 2rd generace je vynikající a nákladov? efektivní tablet. Jeho velkou 1,920 x 1,200 LCD IPS panel vám nádherný vizuální zážitek. Nexus 7 Podpora MPEG4, H.263, H.264 a DivX. A m?žete také p?ehrávat mkv, STRAVOVÁNÍ, AVI, atd.. instalací aplikace pro p?ehrávání videa, jako je MX Player z Google Play nebo Amazon Apps.

Takže na Google Nexus, existují 2 zp?soby, jak se dívat na filmy na Nexus 7.

1. Nákup a stahování film? z Google Play a Amazon, jsou optimalizovány pro Android již, Nexus 7 1 nebo 2 generace je možné hrát p?ímo, protože používají pevný Dekódování hrát. Tento zp?sob nepot?ebuje mnoho zdroj? procesoru a baterii. Ale jeho slabinou je can'y hrát mnoho video formát?.

2. Instalace video p?ehráva?, jako je MX Player nebo Dice Player, které používají své vlastní vnit?ní rozhraní pro p?ehrávání videa, s názvem "Software dekódování". To podporuje tém?? všechny video formáty, p?i?emž spoléhá více na hlavním procesorem, spíše než hardwarové dekódování, a také pot?ebují více energie z baterie.

Hardwarové dekódování nick je jasn? nejlepší volbou pro p?ehrávání videa, protože nemá omezení na to, jak velký je nahrávání, a nevypouští baterie stejn? tak, ale aby bylo možné mít možnost jej využívat, musíme p?evést video do typu, který Nexus 7 podporováno.

Kroky na to, jak opravit problémy, p?ehrávání a p?ehrávání MKV soubory na vašem Nexus 7

Krok 1: Stáhn?te a nainstalujte Video Converter Ultimate na vašem po?íta?i

Video Converter Ultimate je výkonný video nástroje, které vám pomohou konverzi videa a DVD, dokonce stahování YouTube & Tivo videoes a vypalování videa na DVD.

Krok 2: Import videa, která chcete v programu

Spus?te program, a dát grafickou zdroj do n?j. M?žete snadno ud?lat tím, klikn?te na "P?idat soubory" nebo "Load DVD". A také m?žete importovat videa a DVD p?etažením mediálních soubor? p?ímo do programu.

p?evést MKV do spojitosti 7

Krok 3: Nastavení profilu pro Nexus 7

Musíte vybrat profil p?ed p?evedením za?átek. Obvykle si vyberete profil formátu videa, jako MP4, AVI, STRAVOVÁNÍ, atd.. A zde, m?žete vybrat profil p?ímo výb?rem modelu za?ízení. Vzhledem k tomu, Video Converter Ultimate je optimalizován pro v?tšinu populárních za?ízení, chytré telefony a tablety.

Nexus 7 video format

Krok 4: Za?ít konverzi MKV soubor? do MP4

Po nastavení výstupu provádí. M?žete kliknout na tla?ítko nejv?tší "Convert" pro spušt?ní procesu konverze.

p?evést MKV do spojitosti 7

Krok 5: P?ipojte za?ízení k po?íta?i a p?enášet filmy do n?j

Po dokon?ení konverze, p?ipojit Nexus 7 k po?íta?i a zkopírovat videa do vašeho p?ístroje, pak m?žete sledovat vaše filmy pomocí build-in video p?ehráva? aplikace bez koktání / zmrazování / synchronizace otázky.

Tla?ítko sdílet