Blu ray na xbox360

Jak hrát Blu-ray filmy na Xbox 360

Xbox je nejen dobrý herní konzole, ale také skv?lý multimediální p?ehráva?. Za to má DVD mechaniku, každý Xbox 360 m?žete p?ehrávat DVD filmy p?ímo z krabice, se bez jakékoliv speciální software nebo hardware pot?eby.

ano xbox 360 P?ehrávání Blu-ray?

S rostoucí popularitou Blu-ray, m?žete mít velkou sbírku Blu-ray disk? a chcete použít konzoly Xbox hrát. Však, jste zjistil, že je nemožné, protože to nemá vestav?ný Blu-ray disk. Tak, Existuje n?jaký zp?sob, jak hrát Blu-ray filmy na Xbox 360(Mimochodem, Nejnov?jší Xbox One má Blu-ray mechanika). Ano, je zde. M?žeme p?evést Blu-ray disk na pevný disk, hrát na Xbox. A tento ?lánek vám ukáže zp?sob, jak p?evést Blu-ray filmy a hrát s Xbox 360.

P?edtím, než za?neme, musíme

  • Samoz?ejm? pro Xbox 360 a Blu-ray disk.
  • M?li bychom v?d?t, Xbox 360 podpora rozlišení 720p a 1080p v AVI, MP4, STRAVOVÁNÍ, WMV, atd.. video formáty.
  • Pot?ebujeme Software Blu-ray Ripper p?evést Blu-ray filmy na ty Xbox 360 kompatibilní video formát?. Blu-ray Trhací stroje na trhu jsou shareware, ale m?žete zkusit MakeMKV, který Vám m?že vytrhnout Blu-ray disk? do MKV(MKV je také nepodporuje Xbox 360) zdarma po celou dobu, co 30 dny. Pak budete muset zaplatit.

Jak vytrhnout Blu-ray pro Xbox 360

Krok 1:Import Blu-ray filmy

Vložte Blu-ray filmu disk do jednotky, pak stáhnout a nainstalovat software nad. Spus?te program a klikn?te na tla?ítko "Load Disc" v levém horním rohu. M?žete si vybrat zatížení BD disk a složku, BD, i IFO soubory. Potom importovat Blu-ray filmy, které chcete v programu. Uvidíte rozhraní, jako je to níže. (pro zv?tšení klikn?te na obrázek)

convert blu ray movies to xbox 360

Krok 2: Vyberte výstupní profil pro Xbox 360

Klikn?te na tla?ítko "Profil" rám a zvolte formát pro Xbox 360 v následujícím rozbalovacím seznamu. Zde zvolíme "Xbox 360 H.264 HD video (*.MP4)". Tento profil je optimalizováno pro Xbox 360 již. Jeho výchozí hodnota rozlišení je 1280 x 720, m?žete snadno zm?nit na 1920 x 1080 Kliknutím na tla?ítko "Nastavení" na pravé stran? "profilu". Další videa parametry lze také upravovat. Nap?íklad, video kodek, audio kodek, Bit Rate, Pom?r stran, 3d Nastavení, atd..

profil Xbox

Krok 3: Za?átek ripování Blu-ray filmy na Xbox 360

Se všemi nastaveními dol?, klepn?te na tla?ítko nejv?tší "Convert" spustíte proces ripování Blu-ray film? do formátu MP4. Po dokon?ení konverze, dát videa na Xbox 360 a hrát. Nyní si.


Tla?ítko sdílet