sledovat DVD na Nexus 7

Jak hrát AVI soubory na Nexus 7

Mnoho lidí se setkali s problémy s hraním n?které avi soubory v obvyklé. Mají instalovaný MXplayer nebo BSPlayer, ale stále mají problém, protože n?které z nich nebudou hrát.

Možná, že staré AVI soubory nejsou podporovány i ti hrá?i, nebo n?co jiné. Univerzální metoda je p?evést formát AVI na Nexus 7 nativn? formáty videa, stejn? jako MP4. A, m?žete snížit velikost videa a upravit video parametry, jako je bit rate atd.,. aby se vešly na Nexus 7 lepší, Myslím, že budete mít krásný p?ehrávání s ním.

P?evést AVI videa na Nexus 7 není složité. A Video Converter ( Video Converter pro Mac ) m?žete to ud?lat dob?e. Tato skv?lá aplikace nám umož?uje optimalizované p?ednastavení pro Nenus 7. Nemusíte d?lat žádné další nastavení ru?n? a prost? vybrat ten správný profil na jedno kliknutí.

Nejprve stáhn?te si zkušební verzi Video Converter ( Windows nebo Mac )

Pak postupujte podle následujících krok?:

Krok 1: Spus?te program a p?idat AVI soubor? do p?evodníku

Po instalaci video konvertor, budete vstoupit do výchozího rozhraní. Pak, klikn?te na tla?ítko "P?idat soubory" na top-levém p?idat video soubory, nebo m?žete p?etahovat soubory AVI p?ímo.

Convert avi for nexus 7

Krok 2: Vyberte optimalizované p?ednastavení pro Nexus 7

Na pravé stran? softwaru. Klikn?te na záložku "Device", a vyberte "OHTERS" > "Nexus 7". Software optimalizovali p?edvolbu pro Nexus 7, p?ímo vybrat to bez dalších manuálních nastavení.

Nexus 7 video formatD

Krok 3: Za?n?te P?evod AVI na Nexus 7

Poté, co si vybrat výstupní formát, Klikn?te na tla?ítko "Convert" tla?ítko pro spušt?ní konverze. Za pár minut, obdržíte vzkaz, všechny tyto úkoly byly hotové.

p?evést avi do nexus 7

Krok 4: P?enos p?evedené video soubory na Nexus 7

Zde m?žete rychle najít ty výstupních soubor? "Otev?ít složku". Poté p?ipojte váš Nexus 7 k po?íta?i pomocí kabelu a p?etáhn?te p?evedené soubory do. Dob?e, nyní nádherný video obsah se podnikem.

Tla?ítko sdílet