Import serveru mts do fcp x

Jak importovat MTS/M2TS soubory do Final Cut Pro zdarma na Mac

Jak MTS soubory nemohou být uznány Final Cut Pro, který byl zajat videokamery s vysokým rozlišením. Co bych m?l ud?lat, aby tento problém vy?ešit? Tento pr?vodce vás nau?í, jak importovat HD videokamery videa na FCP pro další editaci na Mac OS X.

Co je MTS soubor

Ve formátu MTS je spole?ná s vysokým rozlišením (HD) video formát používá zejména v HD videokamery, jako je Sony, Kanovník, Panasonic a JVC. Konkrétn?ji, je to p?ípona souboru AVCHD (Advanced Video Coding High Definition) video. Po importu do po?íta?e, to ukáže až M2TS.

MTS obecn? p?ijímá H.264 video kódování a AC-3 audio kódování, a podporuje 1080i a 720p, s Full HD standardem 1920 x 1080/1440 x 1080 pro rozlišení. Však, N?které AVCHD soubory nejsou kompatibilní s Mac nástroj?, jako je kompresor, iMovie a FCP atd.. Musíme p?evést MTS na MOV MP4 první, které jsou Apple Quicktime spole?né editovatelný formát.

Jak p?evést MTS/M2TS do MP4 pro Final Cut Pro volný

Pokud váš MTS video není rozeznatelný Final Cut Pro, budete pot?ebovat Video Converter nástroje pro enkódování MTS na MOV nebo MP4.

Ru?ní brzda je dobrá volba. Je to open source videoformátu. M?žete ho použít pro konverzi vašich soubor? MTS do formátu MP4, a pak je importovat do FCP pro editaci.

Import-mts na fcp-ru?ní brzda

P?evod MTS na QuickTime MOV na Mac

Vzhledem k ru?ní brzdy nem?že výstupní formát MOV. Tak, Chcete-li výstupní formát MOV, budete pot?ebovat další program,. Video Converter Ultimate je moje doporu?ení. Poskytuje one-stop servis p?evést MTS/M2TS na MOV bez ztráty kvality, který je kompatibilní se všemi verzemi systému Mac OS X(Mountain Lion a Mavericks), iMovie, a Final Cut Pro, atd.. Je možné opravit kompatibilní problému a ušet?it sv?j drahocenný ?as.

Tato p?íru?ka vám ukáže, jak p?evést MTS soubory MOV na PC.

Krok 1: Nainstalujte a spus?te Video Converter Ultimate, import MTS soubory.

Po spušt?ní programu, budete uzavírat “Konvertovat” rozhraní ve výchozím nastavení. Pak, m?žete jít na “Soubor” menu, a pak zvolte “Na?íst soubory médií ...” možnost importovat MTS video soubor?, nebo klepn?te na tla?ítko “+” tla?ítko v levém dolním rohu procházet a p?idat soubory, které chcete z HD videokamery. Však, Nejjednodušší zp?sob je p?ímo p?etáhnout & drop soubor? MTS na programu.

Krok 2: Vyberte výstupní formát

Klepn?te na dvojitou šipku nahoru v dolní ?ásti podokna tohoto programu otev?ete jeho výstupní seznam ve formátu. zde, Dostupné výstupní formáty jsou dob?e katalogizovány jako: Za?ízení, Editace, HD & 3D, Sdílení Web, Video a Audio. Cvaknutí “Editace” kategorie a vyberte FCP, zatímco tam jsou také iMovie, iDVD a další software pro úpravu profil.

Krok 3: Za?n?te P?evod MTS na MOV

Klepn?te na tla?ítko “Konvertovat” tla?ítko v pravém dolním rohu programu spustit MTS na konverzi MOV. B?hem konverze probíhá, m?žete snadno ovládat ji pozastavení nebo zrušení. P?i konverzi úprava, m?žete importovat p?evedené soubory MOV do FCP pro editaci.

Tla?ítko sdílet