procento nabití baterie iPhone

Jak zobrazit procenta baterie na iPhone & iPad

Tato p?íru?ka vám ukáže, jak zobrazit procenta baterie na iPhone & iPad.

Všichni víme, že Apple Používání malá baterie ikona naho?e vpravo od jeho za?ízení Ukázat, kolik energie zbývá, a to vysko?í upozorn?ní, když baterie dosahuje 20% A 10%, což podle m? není dost. Už jste n?kdy cht?li v?d?t p?esn? všechen zbývající životnost baterie.

Indikátor baterie procento je základním rysem p?esn? posoudit aktuální stav baterie vašeho iPhone a iPad. Ale Apple mají tato funkce vypnuta ve výchozím nastavení.

Zde vám ukážeme, jak to zapnout:
1. Klepnutím na Nastavení
2. Klepnutím na Obecný
3. Klepnutím na Využití
4. P?epnout Baterie procento

iPhone baterie procenta

To je vše je povolení procenta baterie na iPhonu nebo iPadu. A te? víte, kolik životnost baterie z?stane na vašem za?ízení, které tyto informace slouží k podpo?e rozhodování správné baterie.

Tla?ítko sdílet