nejlepší video p?ehráva? pro iphone

Nejlepší 5 Video Player App pro iPhone a iPad

Vzhledem k tomu, vestav?ný video p?ehráva? pro iPhone, iPod a iPad výchozí podporuje pouze n?kolik video formát?, jako M4V, MP4 a MOV, s výjimkou 1080 HD videa. To není dost. Existují r?zné formáty videa dnes. A v?tšina z videa na internetu nejsou kompatibilní s iOS za?ízení, Jako je WMV, AVI, Mkv, FLV, atd.. Lidé mají k instalaci p?ehráva?e videa t?etích stran aplikace tak, aby p?ehrávání videa v t?chto formátech.

P?ehráva?e médií t?etích stran mohou hrát tém?? všechny formáty videa, jako je MP4/M4V, STRAVOVÁNÍ, AVI, WMV, RMVB, Mkv, M2TS a více. Tento p?ísp?vek se bude týkat asi nejlepší aplikace Video Player pro iPhone a iPad, které mohou p?inést vám vymoženosti na p?ehrávání video a audio soubor? s vašimi iOS za?ízení.

Nejlepší Video Player Aplikace pro iPhone a iPad

1. PlayerXtreme HD

Cena: Volný ($3 k pro)
Podpora formát?: 3GP, ASF, AVI, DivX, dv, že, FLV, GXF, m2p, m2ts, M2V, M4V, Mkv, Moov, STRAVOVÁNÍ, MP4, MPEG, MPEG1, mpeg2, mpeg4, mpg, mpv, mt2s, mts, MXF, OGM, OGV, ps, qt, rm, RMVB, ts, vob, WebM, wm, WMV, atd..

nejlepší video p?ehráva? pro iphone

PlayerXtreme HD je výkonný video p?ehráva?, který je schopen hrát tém?? jakékoliv video ve formátu, a to m?že hrát HD 1080p videa bez ztráty kvality. To podporuje streamované video & audio soubor? p?es SMB, UPnP, a WIFI, jakož i stahování soubor? do APP p?es lokální sí?. Podpora aplikace. Srt titulky a m?žete ovládat velikost písma, dráha, jazyky (tém?? všechny jazyky).

PlayerXtreme HD dokáže detekovat akcie mediální. Nap?íklad, Pokud spustíte Plex Media Server na libovolném po?íta?i, pak PlayerXtreme HD uvidíte sv?j UPNP podíl a mají p?ístup k celé knihovn?. To je to opravdu snadné sledovat v reálném ?ase bez nutnosti ?ekat na p?evod dokon?it. Navigace v aplikaci také funguje skv?le.

2. Dobrý Player

Cena: $2.99
Podpora formát?: 3ga, 3GP, AAC, amr, opice, ASF, ASX, AVI, tágo, že, DivX, dv, F4V, flac, FLV, gsm, GXF, trenér, iso, M1V, m2p, m2t, m2ts, M2V, m3u, M4V, m4r, M4A, IP, Mkv, proti, Moov, STRAVOVÁNÍ, MP1, mp2, MP3, MP4, mpa, mpe, MPEG, MPEG1, mpeg2, mpeg4, mpg, mpv, mt2s, mts, MXF, v?d?t, ogg, OGM, OGV, ps, qt, beran, rm, RMVB, tp, ts, vob, WebM, wm, wma, wav, WMV, WTV, atd..

Best-Video-Player-for-iPhone-Good-Player

GoodPlayer je iOS multimediální p?ehráva?, který zvládne širokou škálu video formát?, stejn? dobrý jako PlayerXtreme. To umož?uje uživatel?m nahrát video na iPhone, aniž byste museli p?evést do MP4. Podporuje srt, smi, “idx sub”, mkv vložené titulky v n?kolika jazycích. Lepší než PlayerXtreme HD, podporuje HTTP, FTP, RTSP, MMS, SMB, MMSH, MMST, RTP, HTTPS, SFTP a UDP p?ehrávání streaming.

Oznámení: ne AC-3/DTS/E-AC-3/TrueHD audio podpora!

3. OPlayer

Cena: $2.99 (Zdarma pro lite verzi)
Podporované formáty: AVI (XVID / DIVX), WMV, RMVB, ASF, H264, Mkv, ts, m2ts, MP3, wma, wav, ogg, flac, atd..

Best-Video-Player-for-iPhone-OPlayer

OPlayer je docela dobrá iOS video p?ehráva? app p?ehrávání SD videa a HD filmy hladce bez konverze. Jako jeden z nejlepších free video p?ehráva?? se používá pro p?enos video a audio soubor? z po?íta?e do za?ízení se systémem iOS (iPhone, iPod touch, iPad provozní iOS 4.3 nebo nov?jší) pomocí iTunes s USB Sync, nebo p?es HTTP, RTSP, MMS, Akcie FTP a SAMBA. To má ?ty?i verze – zdarma lite-version, placená verze pro iPhone a samostatné a dražší OPlayer HD pro iPad. Mimochodem, Bezplatná verze je sice mén? funk?ní.

Oznámení: no AC-3 audio podpora.

4. VLC pro iOS

Cena: Volný
Podpora formát?: Všechny b?žné formáty videa

Best-Video-Player-for-iPhone-VLC-Player

Spolu s populární VLC media player pro desktop, VLC pro iOS také zcela zdarma a open source. To m?že hrát všechny vaše filmy a po?ady ve v?tšin? formát? p?ímo bez konverze a umož?uje uživatel?m synchronizovat video soubor? z Dropbox, iTunes, a vložený nahrát webové servery (v?etn? UPnP media server). Však, VLC pro iOS n?kdy dojde k chyb? neo?ekávané a ukazuje horší výkony ve srovnání se svými vrstevníky.

5. AVPlayer

Cena: $2.99
Podpora formát?: MP4, STRAVOVÁNÍ, M4V, XviD, AVI, WMV, RMVB, ASF, H264, Mkv, atd..

Best-Video-Player-for-iPhone-avplayerhd

AVPlayer je jedním z nejpopulárn?jších video p?ehráva? pro iOS, který m?že hrát tém?? jakýkoliv formát videa po?íta?ový soubor jako AVI, XviD, WMV a mnohem jasn?ji a bez námahy. Žádné obalové potíží. To m?že hrát pravidelné videa a Vysoce kvalitní videoklipy (v 720p, 1080P) dob?e a podpora Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3). Získáte skv?lý výkon na sledování film?. Co musíte ud?lat, je jen zkopírovat soubory videa p?es USB a jen p?etáhnout do AVPlayer v Media Exploreru, pak si je na vaše iOS za?ízení. AVPlayer m?že také podporovat soubory externích titulk?, jako SMI a SRT.

Alternativní

Mezi aplikace uvedené výše jsou všichni schopni hrát r?zné videa bez konverze. Ale n?kdy m?žete dostat obraz zpožd?ní a rám spadl p?i sledování n?jaké HD videa (oni jsou obvykle mají velkou velikost souboru). Plynulost p?ehrávání závisí na videa dekóduje’ schopnost. Takže pokud narazíte na takovou situaci, m?li byste se obrátit na video konvertor nástroj o pomoc. P?evod HD videa do formátu MP4 a snížení velikosti souboru bez ztráty kvality. Pak p?enášet p?evedená videa na vašem za?ízení a vychutnat si je.

Tla?ítko sdílet